Corrie van Wijk-Romeijn ontving op zondag 8 november een Koninklijke Onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw van Wijk is ruim dertig jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger bij Toneelvereniging Durvuttis in Dreumel. Burgemeester Vincent van Neerbos reikte in besloten kring het lintje uit. 

Mevrouw Van Wijk-Romeijn was vanaf 1989 penningmeester en vanaf 1990 secretaris van Toneelvereniging Durvuttis. Daarnaast verving zij tussen 2005 en 2013 met enige regelmaat de voorzitter bij diens afwezigheid. In september 2019 heeft mevrouw Van Wijk haar taken als penningmeester en secretaris overgedragen, maar zij ondersteunt de nieuwe bestuursleden nog altijd waar mogelijk. 

Naast haar taken als bestuurslid is mevrouw Van Wijk al die jaren als vrijwilliger actief binnen de toneelvereniging. Zo is zij bijvoorbeeld het aanspreekpunt van de regisseur, lid van de leescommissie, coördinator van de rollenverdeling en gastspelers en verricht zij allerlei hand- en spandiensten. 

Tussen 1989 en 2006 zette mevrouw Van Wijk zich in bij de organisatie van een sociaal-culturele manifestatie in het dorp Dreumel. Deze manifestatie werd iedere twee jaar door een aantal lokale verenigingen georganiseerd. Vanuit het bestuur van de toneelvereniging organiseerde mevrouw Van Wijk tijdens deze manifestatie een tweedaagse hobby- en kunstbeurs.