Vier inwoners uit de gemeente West Maas en Waal ontvingen op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Van Neerbos verraste hen vanochtend tijdens de jaarlijkse Lintjesregen.

Heidi Beumer-van Kampen (Boven-Leeuwen), Maikel Rubens (Boven-Leeuwen), Riet Kalkers-van Rossum (Wamel) en Ria Hol-Gerlag (Alphen) kregen een lintje voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Heidi Beumer-van Kampen uit Boven-Leeuwen

Mevrouw Beumer (48) was van 1993 tot 2004 actief bij Carnavalsvereniging De Deurtrekkers, onder meer als lid van de werkgroep jeugdcarnaval en leidster van de dansgarde. Ook verzorgde zij de advertentiewerkzaamheden van de carnavalskrant.
Daarnaast was zij initiatiefnemer voor het organiseren van een kindervakantieweek in Boven-Leeuwen. Tussen 2008 en 2012 was mevrouw Beumer ondersteunend bestuurslid en boekhouder van Stichting Kulturhus. Mevrouw Beumer is betrokken geweest bij de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie en na de oprichting trad zij toe tot het bestuur. Van 2013 tot 2019 was mevrouw Beumer lid van de krantencommissie van Carnavalsvereniging De Roefelbus en vanaf 2017 is mevrouw Beumer erg actief bij voetbalvereniging DSZ, onder meer als lid van de jeugdcommissie, medeoprichter van het Martien de Reuver-zaalvoetbaltoernooi en penningmeester.

Maikel Rubens uit Boven-Leeuwen

De heer Rubens (53) is sinds 1977 als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen. Vanaf 1992 is hij bestuurslid van deze Stichting, en sinds 2007 penningmeester. Behalve het onderhouden van contacten met betrokken partijen en het verzorgen van de financiën, is de heer Rubens ook creatief en praktisch betrokken bij de intocht. Zo neemt hij al tientallen jaren de rol van Praatjespiet voor zijn rekening.
Van 1999 tot 2011 was de heer Rubens voorzitter in het bestuur van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, waarvan verschillende jaren als voorzitter. Nog steeds ondersteunt hij het huidige kerkbestuur en helpt gemeenteleden bij juridische vragen.
Vanaf 1998 is de heer Rubens betrokken bij de kindervakantieweek in Boven-Leeuwen en in 2008 leidde dit tot de oprichting van Stichting Leefbaarheid Boven-Leeuwen (inmiddels BEP). Tussen 2008 en 2015 was hij penningmeester van deze stichting, vanaf 2015 is hij er secretaris. Hij is sinds 2010 coördinator voor de uitleen van materialen die alle verenigingen in het dorp kunnen gebruiken. Tussen 2008 en 2011 ontwikkelde de heer Rubens samen met twee medebestuursleden een groene plek in het dorp: Leefpark Groenewoud. Vanaf de opening van het park in 2011 houdt de heer Rubens zich bezig met de coördinatie van de groenploeg en het onderhouden van het park.
Vanaf 2013 is de heer Rubens actief bij de lokale politieke partij Sociaal Maas en Waal. Niet alleen is hij politiek betrokken, ook zet hij zich in voor allerlei initiatieven die erop gericht zijn om in contact te komen met inwoners.
In 2015 heeft de heer Rubens het initiatief genomen tot het oprichten van een gratis juridisch spreekuur voor inwoners van Maas en Waal, met name voor mensen met een laag inkomen. 
In 2018 was de heer Rubens initiator tot de oprichting van een huiskamer in het dorpshuis die gebruikt wordt voor allerlei initiatieven en als ontmoetingsplek voor inwoners van alle leeftijden.

Riet Kalkers-van Rossum uit Wamel

Mevrouw Kalkers (74) is sinds 1982 actief betrokken bij de Rooms-Katholieke gemeenschap Sint Victor en Gezellen in Wamel. Zij is al 40 jaar voorganger en lector bij verschillende vieringen. Ook is zij actief geweest bij het uitgeven van het nieuwsblad (eerst op papier, later digitaal). Gedurende 15 jaar was zij lid van de voorbereidingsgroep voor de Heilige Communie en Vormsel en gaf zij in kersttijd rondleidingen in de kerk.
Vanaf 1987 is mevrouw Kalkers als vrijwilliger werkzaam bij de Werkgroep Open Leurvieringen. Zij is de kartrekker van de oecumenische vieringen in het dorp Leur. Tot slot is mevrouw Kalkers sinds 2010 drie dagen per week actief als vrijwilliger op openbare basisschool De Laak in Wamel. Zij begeleidt kinderen die leermoeilijkheden of  leerachterstanden hebben of extra aandacht nodig hebben bij specifieke vakken.

Ria Hol-Gerlag uit Alphen

Mevrouw Hol (74) heeft vanaf de oprichting in 1987 een actieve rol gehad bij het organiseren van de jaarmarkt en is nog steeds actief bij het huidige Pleinpop. Mevrouw Hol was daarnaast in 1988 betrokken bij de oprichting van carnavalsvereniging De Plekkers, waarvan zij tussen 1994 en 2009 voorzitter is geweest. In de jaren daarvoor en daarna begeleidde zij onder anderen de dansgarde, maakte kleding voor de Raad van Elf en verzorgde fruitmanden voor de zieken in het dorp. Ook onderhield ze de boekhouding en was zij actief bij het maken van de carnavalskrant. Nog altijd is zij actief binnen de carnavalsvereniging en ondersteunt zij het huidige bestuur waar nodig.
Sinds 2009 is mevrouw Hol wekelijks actief als vrijwillige activiteitenbegeleider in Zorgcentrum Sint Barbara te Dreumel. Eén middag per week is zij aanwezig om met de ouderen te knutselen. Daarnaast ondersteunt ze bij alle grotere activiteiten binnen het zorgcentrum. Mevrouw Hol is sinds 2015 het aanspreekpunt voor de Stichting Leefbaar Alphen Gelderland (SLAG). Zij is dagelijks telefonisch bereikbaar voor vragen van inwoners en coördineert de uitleen van medische hulpmiddelen en klusartikelen. Daarnaast maakt zij de planningen voor de dorpsbus. 
Op camping De Schans (Alphen) organiseert mevrouw Hol vier keer per vakantieseizoen een activiteit voor gasten (met name kinderen), zoals bingo en kindermiddagen.
Ook heeft mevrouw Hol in het verleden een actieve rol gespeeld bij buurtvereniging De Heutenders.