Wethouder Marieke van den Boom

Dinsdagavond 29 augustus vergaderde de gemeenteraad van West Maas en Waal. In deze extra vergadering werd Marieke van den Boom-Witzel benoemd en geïnstalleerd tot wethouder van de gemeente West Maas en Waal.
Ze is voorgedragen door FD Maasdorpen. Zij volgt daarmee de, naar de provincie Gelderland, vertrokken Ans Mol op.

Burgemeester Vincent van Neerbos installeerde Marieke van den Boom in haar nieuwe functie als wethouder Ruimte. De politiek is haar niet vreemd. Vanaf haar 18de is ze lid van FD Maasdorpen. Ook de raadzaal is bekend terrein. Van 2010 tot 2019 zat zij in de gemeenteraad als raadslid voor FD Maasdorpen. Ze was in die periode 4 jaar fractievoorzitter van de gehele Federatie Dorpslijsten.

Binnen het college is Marieke van den Boom verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimte. In haar laatste functie was ze bestuurssecretaris bij woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek. Daardoor heeft ze de afgelopen jaren gezien hoe belangrijk een woning en een fijne leefomgeving voor mensen is. 

Haar portefeuille behelst meer dan alleen de woningbouw. Wethouder Marieke van den Boom: “Het voelt heel goed om weer terug te zijn in het gemeentehuis. Er liggen een aantal mooie uitdagingen te wachten. Denk aan het tekort aan woningen, waar we verder mee aan de slag moeten. Tegelijkertijd blijven we inzetten op duurzaamheid. Zodat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van onze prachtige omgeving. Dat vraagt om duidelijke besluiten en openheid waarom we bepaalde besluiten nemen. Dat we in een mooie gemeente wonen mogen we duidelijk laten zien aan toeristen. Dat kan ik niet alleen. Samen gaan we daaraan werken. Ik zet me de komende jaren graag in voor onze inwoners en ondernemers.”