Meer geld voor jongerenwerk West Maas en Waal

Dit is een oud bericht.

Het college van burgemeester en wethouders trekt voor 2022 eenmalig € 35.000,- extra uit voor meer jongerenwerk. Met dit geld kan ‘Sociom sociaal werk’ onder andere preventief en toekomstgericht gaan werken.

Ondersteuning door toekomstcoach

Er zijn individuele jongeren die tijdelijke ondersteuning goed kunnen gebruiken. De jongerenwerker van Sociom verleent deze ondersteuning als zogenaamde Toekomstcoach. Tot en met 2021 liep er een proef bij gemeenten in de regio Rivierenland. De gemeente West Maas en Waal wil deze proef dit jaar lokaal voortzetten.

Passende aandacht en hulp voor jongeren

Wethouder Rob Reuvers: “Ook onze jeugd verdient een goede toekomst met passende aandacht en hulp. Uit de voorlopige evaluatie is gebleken dat jongeren vaak geholpen zijn met tijdige onderkenning van hun problemen. Zo wordt voorkomen dat hun problemen verergeren. Zeker in deze tijd waarin jongeren te maken hebben met de mentale gevolgen van de corona-beperkingen.”

Of er ook vanaf 2023 extra geld beschikbaar komt, ligt aan de resultaten die Sociom in 2022 behaalt met het werk van de Toekomstcoach. 
De gemeenteraad beslist op 24 februari over het voorstel van het college.