Eind januari is door het college van burgemeester en wethouders besloten dat er in de gemeente West Maas en Waal twee plekken komen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Eén in Beneden-Leeuwen en één in Dreumel. In maart gaat het aangestelde projectbureau en de gemeente graag met jongeren hierover verder in gesprek.

Eind januari is door het college van burgemeester en wethouders besloten dat er in de gemeente West Maas en Waal twee plekken komen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Eén in Beneden-Leeuwen en één in Dreumel. In maart gaat het aangestelde projectbureau en de gemeente graag met jongeren hierover verder in gesprek.

In gesprek met jongeren 

Om tot een geschikte vorm en locatie te komen voor de jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) gaat de gemeente graag in gesprek met jongeren. Belangrijk is dat de plek aansluit bij de behoefte van de jongeren. Zodat de jongeren een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel krijgen over de plek. Het projectbureau verzorgt de bijeenkomst. Ze doen dit in samenwerking met de gemeente en de jongerenwerker van de welzijnsorganisatie Sociom.

Bijeenkomst in VTC Wamel

De bijeenkomst voor jongeren is op woensdag 20 maart in het VTC Wamel. Deze locatie is gekozen omdat het tussen Dreumel en Beneden-Leeuwen in staat. Niet alleen jongeren uit Dreumel of Beneden-Leeuwen mogen gebruik maken van de JOP’s. De plekken zijn ook bedoeld voor jongeren uit andere dorpen. De bijeenkomst start met een frietje en een snack om 17.30uur. Om 18.00 uur begint het inhoudelijke deel. Om 20.00 uur ronden we af.

Aanmelden bijeenkomst bij de jongerenwerker

Jongeren die mee willen praten en denken over de JOP’s kunnen zich melden bij Maurits Badal, jongerenwerker van Sociom. Hij is bereikbaar via mauritsbadal@sociom.nl of telefonisch (whatsapp) via 06 8233 0110.

Hoe gaat het daarna verder?

Na de bijeenkomst gaat het projectbureau verder aan de slag. Zij gaan met de uitgangspunten een sterkte-zwakte analyse maken voor de mogelijke locaties. Daarna zullen zij een voorlopig ontwerp maken voor beide dorpen. 
Daarna wordt er rond mei een tweede bijeenkomst voor jongeren georganiseerd. Daar krijgen zij het voorlopig ontwerp te zien. Ook voor omwonenden wordt er een bijeenkomst georganiseerd om het voorlopig ontwerp in te zien.
De informatie uit beide bijeenkomsten wordt verzameld. Het projectbureau neemt de informatie mee in het definitieve ontwerp voor beide dorpen. Het definitieve ontwerp voor beide locaties wordt vervolgens teruggekoppeld naar zowel de jongeren als de omwonenden.