“Plan van Eisen” herinrichting Dorpsstraat Wamel

Als we samen met u aan de slag gaan met het maken van het plan voor uw straat gelden er enkele uitgangspunten:

Riolering

We gaan minimaal de openbare ruimte afkoppelen door een nieuw regenwaterriool aan te leggen.

Waarom een regenwaterriool?

Via het riool wordt regenwater en afvalwater (wasmachine, toilet, vaatwasser) afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een regenwaterriool vangt het water op dat valt op daken, straten en pleinen. Het opgevangen regenwater wordt niet afgevoerd naar de zuivering maar kan via het riool zelf naar bijvoorbeeld omliggend water of wegzakken in de bodem. Regenwater is immers schoon water en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien gaat deze nieuwe manier van water afvoeren bodemverdroging en verlaging van de grondwaterstand tegen.

Wegen

We willen de gedeelde trottoirs gaan vervangen. Waar dat kan, zullen wij de verharding die nu gebruikt is nogmaals gebruiken voor het nieuwe ontwerp.

Ook zullen de geasfalteerde vervangen worden voor klinkers. Dit heeft een positief effect op de uitstraling van de straat en draagt ook bij aan het klimaat.

Openbare verlichting

Voor een mooie uitstraling van de wijk, worden de lantaarns vervangen door antieke lantaarnpalen.

Verkeer

We willen de parkeersituatie in de wijk verbeteren.

De trottoirs zullen ook veranderd worden. De breedte zal worden veranderd, zodat deze voor iedereen goed is.

Ook zullen er in de straat verkeersremmende maatregelen worden toegevoegd om de snelheid van de auto's terug te brengen.

Bomen behouden en Groen

We proberen zoveel mogelijk bomen te behouden. Ook zal er gekeken worden hoe we de boomstructuur in de straat terug kunnen brengen.

Vanwege klimaatdoelen willen we zoveel mogelijk groen in het plan realiseren en onnodige verharding vermijden.

Er wordt ook de mogelijkheid gegeven om jullie huis af te koppelen. Zo zal het schone water wat op jullie dak valt door nieuwe schoonwater riool worden afgevoerd.

Structuurvisie dorpen

Binnen dit project zullen we het streefbeeld herstellen: een dorps- en historisch karakter.

Het asfalt wordt vervangen naar hoogwaardige klinkerverharding om bij te dragen aan het sfeerbeeld van de straat. Door de straat ook smaller te maken waar dit kan, is er meer ruimte voor groen. Er zal extra aandacht komen voor speciale plekken zoals: kerken, entrees vanaf de dijk en de dorpspomp.

In de Dorpsstraat zoeken wij plekken voor straatmeubilair en/of informatieborden.

Wensen Dorpsplatform Wamel

De wensen die zijn opgehaald door het dorpsplatform zijn goed uitgelegd in het Dorps Ontwikkel Plan (DOP). Deze nemen wij ook mee voor dit project: Verbindende functie voor de fietsroute over de Waalbandijk. Ook zullen we geparkeerde voertuigen meer reguleren in de straat. De trottoir(s) worden meer toegankelijk voor voetgangers en er komen eenvoudig oversteken. De straatverlichting wordt vervangen voor lantaarns in oude stijl. Ook de dorpspomp krijgt extra aandacht in de straat.