Reactie 1

‘Ouderwetse’ lantaarnpalen graag met oranje of in ieder geval ‘warm’ led licht op kruising dorpsstraat/ stationsstraat

Antwoord gemeente

Ouderwetse lichtmasten en armaturen worden toegepast. Warm licht is echter niet geheel mogelijk met LED-verlichting.

Reactie 2

Aandacht voor de historie van het dorp

Antwoord gemeente

We houden hiermee rekening, omdat dit ook in de structuurvisie dorpen staat. We kiezen voor antieke masten en klinkerverharding.

Reactie 3

Afvalcontainer bij de dorpspomp handhaven, want die wordt zeker door ons gebruikt en ik vind het onzinnig dat daar dan weer een auto geparkeerd moet worden.

Antwoord gemeente

De afvalcontainer wordt mogelijk verplaatsen als er rondom de pomp een verblijfsplek wordt ingericht. Hiervoor komt geen parkeerplaats terug.

Reactie 4

Als laatste zou het natuurlijk leuk zijn als er een bordje bij de fietsroutes zou komen met een vermelding van de Cafetaria. Nu moeten mensen het maar zien als ze langsfietsen.

Antwoord gemeente

Dit kunt u aanvragen via de gemeentelijke website.

Reactie 5

Analyse van effecten op het geluidsniveau in de straat in relatie tot de beoogde wijzigingen. Het geluidsniveau mag m.i. niet toenemen en moet liefst afnemen.

Antwoord gemeente

De klinkers worden gesteld in zand en dat is een stillere variant. Daarnaast wordt er door de snelheidsremmende maatregelen een lagere snelheid gereden. Dit leidt weer tot een minder geluid en trillingen.

Reactie 6

betere ideeën betreft afvalscheiding

Antwoord gemeente

Dit valt buiten de herinrichting van de Dorpsstraat. Afvalscheiding/verzameling is ondergebracht bij de AVRI.

Reactie 7

Bij kruising Dorpsstraat-Clarissenstraat verlichting op de hoeken toepassen i.v.m. veiligheid

Antwoord gemeente

We nemen uw reactie mee in de nog te maken nieuwe verlichtingsberekening.

Reactie 8

Bij kruising Dorpsstraat-Kerkstraat verlichting op de hoeken toepassen i.v.m. veiligheid

Antwoord gemeente

We nemen uw reactie mee in de nog te maken nieuwe verlichtingsberekening.

Reactie 9

Blijven onze woningen bereikbaar tijdens de uitvoering en hoelang duren de werkzaamheden?

Antwoord gemeente

De woningen zijn tijdens de uitvoering altijd te voet bereikbaar. Er zijn eisen die gelden bij calamiteiten voor het bereiken van woningen door  hulpdiensten. Daarom voeren we het werk in fasen uit. Als bekend is hoe we de plannen uitvoeren, informeren wij de aanwonenden hierover.

Reactie 10

Bocht bij Dorpsstraat bij nr 114 veiliger, er wordt te snel gereden

Antwoord gemeente

De bochtstraal is aangepast. De bocht is alleen met een lage snelheid te nemen.

Reactie 11

Bomen aan beide kanten

Antwoord gemeente

Het ontwerp houdt rekening met een bomenlaan aan de noordzijde en losse bomen aan de zuidzijde. De leilindes bij de kerk blijven staan.

Reactie 12

Bomen aan beide kanten

Antwoord gemeente

Ons streven is minimaal aan één zijde bomen te plaatsen. Waar mogelijk planten we aan beide zijden bomen.

Reactie 13

Bomen aan de noordzijde van de straat i.v.m. met lichtinval en historie van de Dorpsstraat

Antwoord gemeente

In het voorlopig ontwerp wisselen we bomen en parkeerplaatsen af. We streven ernaar om aan de noordzijde van de straat zoveel mogelijk een laanstructuur aan te houden.

Reactie 14

Bomen naast de parkeerplaatsen geven eind van de zomer Luizenvet af, waardoor de hele auto vies is.

Antwoord gemeente

In het beplantingsplan wordt rekening gehouden met biodiversiteit en variërende beplanting. Bomen die bladluis veroorzaken plaatsen we niet bij parkeerplaatsen.

Reactie 15

Bomen:
Bomen plaatsen geeft een mooie uitstraling, wel geven de wortels vaak overlast doordat ze de bestrating omhoog drukken. Hoe gaan we hiermee om. Ook zijn er mensen met zonnepanelen op hun dak die niet zitten te wachten op schaduw op hun panelen en bijvoorbeeld blad in de dakgoot. Wat of wie gaat het blad opruimen in de straat. De combinatie klinkers en blad zorgen voor gladde wegen en zullen tot glijpartijen valpartijen of zelfs ongelukken zorgen. Ook ben ik benieuwd wat er gebeurd met de oude huizen die in de straat staan in combinatie met klinkers die voor trillingen zullen zorgen. Dit kan zorgen voor scheuren in woningen. Hoe gaan ze hiermee om??

Antwoord gemeente

Er wordt rekening gehouden met voldoende groeiruimte voor de boomwortels. In het beplantingsplan wordt ook rekening gehouden met de boomsoort en groeihoogte. Bladval is onvermijdelijk. Voor de uitvoering doen we een bouwkundige opname en tijdens de uitvoering houden we rekening met trillingen.

Reactie 16

Dat geluidsreductie als randvoorwaarde wordt toegevoegd.
De geluidsoverlast is behoorlijk, zeker als gevolg van zwaar verkeer over de Dorpsstraat. Wij maken ons daar zorgen over in relatie met het voornemen om klinkers aan te leggen.
De wens is om er een 30km zone van te maken, maar gezien het karakter van de straat is de kans m.i. groot dat er in de praktijk toch harder gereden zal worden.

Antwoord gemeente

We streven ernaar om in het nieuwe ontwerp zwaar verkeer te ontmoedigen de Dorpsstraat te gebruiken als doorgaande route. Dit vermindert trillingen en geluidsoverlast in de straat.

Reactie 17

De rode bestrating (klinkers) laten liggen (opnieuw terugbrengen). O.a. dorpspomp tot en met huisnr. 114 en overkant kerk.

Antwoord gemeente

We brengen dezelfde stijl terug. Het gebied rondom de pomp richten we in als verblijfsplek.

Reactie 18

Door de struiken naast de kerk en de parkeerplekken is er geen ruimte om de auto uit te stappen aan een kant van de auto.

Antwoord gemeente

In de nieuwe situatie houden we rekening met uitstapruimte.

Reactie 19

Doorgaand verkeer eruit

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat blijft een doorgaande weg.

Reactie 20

Eenrichting:
Als de dorpsstraat vanaf de Houtstraat 1 richting tot aan de Terebint, doorsteek Wilhelminastraat dan de Lakenstraat de andere kant op. Veiliger bij de scholen. Minder ruimte waardoor meer plaats overblijft voor parkeren zowel in de dorpsstraat als in de Lakenstraat bij de school. Zo is het voor fietsers ook veiliger om door de dorpsstraat te fietsen omdat het gemotoriseerde verkeer maar van 1 kant kan/mag komen. Zo kunnen ook tractoren met grote machines en vrachtverkeer tegengegaan worden.

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 21

éénrichtingsverkeer

Antwoord gemeente

Tweerichtingsverkeer blijft van toepassing. Dit doen we om de doorstroming van het verkeer, de verkeersstructuur en het dorps karakter te behouden.Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 22

éénrichtingsverkeer toepassen

Antwoord gemeente

Tweerichtingsverkeer blijft van toepassing. Dit doen we om de doorstroming van het verkeer, de verkeersstructuur en het dorps karakter te behouden.

Reactie 23

éénrichtingsverkeer toepassen (richting van oost naar west)

Antwoord gemeente

Tweerichtingsverkeer blijft van toepassing. Dit doen we om de doorstroming van het verkeer, de verkeersstructuur en het dorps karakter te behouden.

Reactie 24

éénrichtingsverkeer zorgt voor hogere snelheid en problemen elders dus geen éénrichtingsverkeer

Antwoord gemeente

Uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en as-verspringen.

Reactie 25

éénrichtingsverkeer zorgt voor smallere weg en dus meer parkeervoorzieningen

Antwoord gemeente

Uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en as-verspringen.

Reactie 26

Er zijn veel mensen voor éénrichtingsverkeer maar ook evenzoveel mensen tegen.

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 27

Fietsers sturen via de van Heemstraweg

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat blijft toegankelijk voor fietsers.

Reactie 28

Fietsers:
Er zijn veel fietsers in de Dorpsstraat. Dit omdat de dijk onderbroken is en de fietsers door de dorpsstraat heen moeten. Niet alleen gewone fietsers maar ook racefietsen en snelle e-bikes vallen hieronder.
Ook parkeren de fietsers bij de snackbar op een parkeerplaats voor de auto's of erger nog tussen de auto's. Deze houden dan plaatsen bezet of maken schade aan geparkeerde auto's.

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat blijft toegankelijk voor fietsers.

Reactie 29

Fietspad op de groene dijk voor wielrenners
- 3x er onder: Nee geen fietsers op de Groene Dijk.

Antwoord gemeente

Dit gebied is niet ons eigendom en valt buiten het projectgebied.

Reactie 30

Geen crossbaan

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat richten we in als 30 km/uur zone.

Reactie 31

Geen drempels in de straat

Antwoord gemeente

Er komen geen drempels in het ontwerp.

Reactie 32

Geen éénrichtingsverkeer, dan wordt het een racebaan, wel de weg versmallen.

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 33

Geen eenrichtingsverkeer, wel versmallen. Mensen gaan te hard rijden bij eenrichting en de drukte neemt toe in de Lakenstraat bij de scholen.

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 34

Geen éénrichtingsverkeer. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op bij de van Heemstraweg

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 35

Geen fietsers op de groene dijk!

Antwoord gemeente

Dit gebied is niet ons eigendom en valt buiten het projectgebied.

Reactie 36

Geen idee of het bestaat: "Voegmiddel" tussen de tegels waar minder onkruid door kan groeien, zodat mensen minder azijn gebruiken om dat "de kop in te drukken" (Nu gaan er liters azijn over de stoep).

Antwoord gemeente

Wij gebruiken geen voegmiddel tussen de tegels.

Reactie 37

Geen landbouwvoertuigen door de dorpsstraat

Antwoord gemeente

Zwaarverkeer wordt ontmoedigd in het nieuwe ontwerp.

Reactie 38

Geen langsparkeren maar schuine vakken

Antwoord gemeente

De opties langsparkeren en haaksparkeren onderzoeken we nog. Schuinparkeren is niet wenselijk bij  tweerichtingsverkeer.

Reactie 39

Geen openbare parkeerplaatsen en lantaarnpaal meer op ons perceel. Wij staan open voor een wegversmalling met mooie groene inrichting en/of lage leibomen waarbij ook het trottoir niet meer over ons perceel loopt maar voor het groen langs aan de straatzijde met een pad in het verlengde van onze voordeur (vergelijkbaar met Dorpsstraat 2) Dorpsstraat 84.

Antwoord gemeente

We handhaven de huidige gebruiksgrenzen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ons. Op privéterrein zetten we geen openbare voorzieningen.

Reactie 40

Géén reclameborden aan lantaarnpalen bevestigen; nu bijvoorbeeld voor ons huis en daarmee wordt het zicht op de fraaie oude kerk ‘vervuild’ en bovendien is de aanblik zeer onesthetisch. Zijn ondingen en horen absoluut niet in deze straat. Nu al zijn ze een doorn in het oog waar wij ons aan ergeren, maar als de dorpsstraat verfraaid dient te worden, moeten deze borden wegblijven!!

Antwoord gemeente

Hiervoor dient een vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente passend binnen het huidige beleid.

Reactie 41

Geluidsarme klinkers aanleggen

Antwoord gemeente

Klinkers worden in zand gesteld en gefundeerd. Zo beperken we de geluidsoverlast.

Reactie 42

Gevaarlijk punt voor wielrenners en fietsers (kruising met de Dorpsstraat-Waalbanddijk)

Antwoord gemeente

De bochtstraal is aangepast. De bocht is alleen met een lage snelheid te nemen.

Reactie 43

Gevaarlijke verkeerssituatie bij laden en lossen bij de SPAR

Antwoord gemeente

De straat voor de SPAR valt buiten het projectgebied.

Reactie 44

Graag zien we dat de gemeente de perceelgrenzen (kadaster info) gaat respecteren. Op dit moment heeft de gemeente privégrond van ons in gebruik als openbare weg. Zie ook onze stuitingsbrief en overige communicatie die we reeds met de gemeente hebben gehad. Aangezien het plan is om hier en daar de weg te versmallen moet dit geen probleem zijn. Dorpsstraat 84.

Antwoord gemeente

We handhaven de huidige gebruiksgrenzen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ons.

Reactie 45

Groenplaats past niet in het dorpse karakter van de straat

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 46

Hemelwaterscheiding is een goed idee

Antwoord gemeente

Dat vinden wij ook. We maken een aparte riolering voor schoon hemelwater.

Reactie 47

Het accent moet liggen op wonen en verblijven

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat richten we in als een woonstraat met 30 km/uur. We ontmoedigen zwaar verkeer om door de Dorpsstraat te rijden.

Reactie 48

Hier staat een bordje bij de parkeerplaats voor de B&B. Is dit openbaar of privé terrein? Anders opnemen in openbare ruimte.

Antwoord gemeente

Het bordje staat op privéterrein. De parkeerplaats is gedeeltelijk openbaar, gedeeltelijk privé. Deze situatie blijft zo.

Reactie 49

Hoe wordt een goede ontsluiting van landbouwvoertuigen vanaf de dijk gewaarborgd?

Antwoord gemeente

Zwaarverkeer wordt ontmoedigd in het nieuwe ontwerp, maar kan nog steeds door de Dorpsstraat rijden.

Reactie 50

Hoe wordt er gewaarborgd dat er geen schade/verzakkingen optreden aan bestaande woningen?

Antwoord gemeente

We laten een bouwkundige opname doen voor de start van de uitvoering. De toekomstige klinkers worden gesteld en gefundeerd op/in zand.

Reactie 51

Hoe wordt er omgegaan met de wisselende kadastrale grenzen.

Antwoord gemeente

We handhaven de huidige gebruiksgrenzen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ons.

Reactie 52

Hoe wordt het historische karakter van de 'oude dijk' benadrukt of vormgegeven

Antwoord gemeente

We passen een klinkerverharding toe met authentieke lichtmasten. Ook proberen we de vroegere bomenstructuur terug te brengen.

Reactie 53

Ik zou graag de dorpsstraat via 2 kanten in rijden. Geen 1-richtingsverkeer

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 54

In hoeverre is het mogelijk om parkeerplaatsen uit het zicht te onttrekken middels bomen of groen?

Antwoord gemeente

In het voorlopig ontwerp wisselen we bomen en parkeerplaatsen af. We streven ernaar om aan de noordzijde van de straat zoveel mogelijk een laanstructuur aan te houden.

Reactie 55

Insteek parkeren realiseren voor Nieuw Hollenhof 1-16

Antwoord gemeente

Haaksparkeren is ingetekend in het voorlopige ontwerp. Dit in overleg met de grondeigenaar Woonstichting De Kernen.

Reactie 56

Inzicht in hoe de toegankelijkheid tot onze woning (en B&B) gewaarborgd wordt tijdens de herinrichting en hoe ervoor gezorgd wordt dat onze gasten hiervan geen overlast ervaren.

Antwoord gemeente

Tijdens de uitvoering zijn de woningen altijd te voet bereikbaar. Bij calamiteiten moeten hulpdiensten op 80 m een woning kunnen naderen. Daarom wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Uitvoeringsplanning wordt gecommuniceerd wanneer dit bekend is. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zoveel als mogelijk beperken.

Reactie 57

Is er rekening gehouden met Laadpalen en parkeervoorzieningen met laadfunctie?

Antwoord gemeente

Het aanvragen van openbare laadpalen gaat via onze website: www.westmaasenwaal.nl/laadpaal-aanvragen. In de herinrichting houden we hiermee geen rekening.

Reactie 58

Kadastergrenzen kloppen niet, erfscheidingen kloppen daardoor ook niet.

Antwoord gemeente

We handhaven de huidige gebruiksgrenzen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ons.

Reactie 59

Kadasterkaart is verschoven tov. van de werkelijke kaart. Dit is gebeurd bij de digitalisering van de kadasterkaarten

Antwoord gemeente

We handhaven de huidige gebruiksgrenzen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ons.

Reactie 60

Kindvriendelijker

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat blijft ingericht als een woonstraat met 30 km/uur. Zwaarverkeer en hoge snelheden wordt ontmoedigd in het nieuwe ontwerp

Reactie 61

Kruising met de Dorpsstraat en de Stationsstraat een snelheidsremmende maatregel toepassen. Fietsers en auto's vanaf de Waalbanddijk komen met hoge snelheid aanrijden.

Antwoord gemeente

De bochtstraal is aangepast. De bocht is alleen met een lage snelheid te nemen.

Reactie 62

Kruising met de dorpsstraat en de Wilhelminastraat middels een groene versmalling.

Antwoord gemeente

Dit is meegenomen in het voorlopige ontwerp.

Reactie 63

Laadpalen

Antwoord gemeente

Het aanvragen van openbare laadpalen gaat via onze website: www.westmaasenwaal.nl/laadpaal-aanvragen

Reactie 64

Lakenstraat éénrichting maken

Antwoord gemeente

De Lakenstraat valt buiten het projectgebied.

Reactie 65

Landbouwvoertuigen weren uit de Dorpsstraat

Antwoord gemeente

We ontmoedigen het zwaar verkeer door de inrichting van de Dorpsstraat te veranderen.

Reactie 66

Langsparkeren onveilig t.h.v. Nieuw Hollenhof 1-16 in verband met snel rijdend verkeer

Antwoord gemeente

Haaksparkeren is ingetekend in het voorlopige ontwerp. Dit in overleg met de grondeigenaar Woonstichting De Kernen.

Reactie 67

Lantaarnpalen

Antwoord gemeente

Er wordt een nieuwe, nog te maken, lichtberekening opgesteld.

Reactie 68

Leilindes en losse bomen afwisselen

Antwoord gemeente

We nemen dit mee in het beplantingsplan.

Reactie 69

Maak van 2 kanten dood lopend, bv bij het trefpunt afsluiten. Je vermindert dan het verkeer wat er niet hoeft te zijn.

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat blijft een doorgaande weg. We ontmoedigen het zwaar verkeer door de inrichting van de Dorpsstraat te veranderen.

Reactie 70

Meer bomen, is leuk en beter.

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 71

Meer bomen, meer parkeerplaatsen

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 72

Meer gevarieerde beplanting op de twee perkjes bij nr 114

Antwoord gemeente

In het beplantingsplan wordt rekening gehouden met biodiversiteit en varierende beplanting.

Reactie 73

Meer groen

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 74

Meer groen in het straatbeeld

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 75

Meer parkeerplaatsen creëren

Antwoord gemeente

Ons doel is om een goede verhouding tussen parkeren en groen te krijgen. In het voorlopig ontwerp neemt het aantal vaste parkeerplaatsen toe. Er zijn 87 parkeervakken ingetekend. Dit zijn er 47 meer dan er op dit moment zijn.

Reactie 76

Meer parkeerplaatsen in plaats van langsparkeren t.h.v. Dorpsstraat 47

Antwoord gemeente

Hiervoor is te weinig ruimte in combinatie met de breedte van het trottoir.

Reactie 77

Met enige regelmaat worden er voor onze uitritten auto's geparkeerd waardoor we niet meer ons terrein op of af kunnen. Graag zien we dat door de herinrichting het duidelijk wordt dat het om uitritten gaat en/of duidelijke markering (zie reeds ingediende klacht bij de gemeente). Oost en westzijde dorpsstraat 84.

Antwoord gemeente

Parkeren wordt in de nieuwe situatie gereguleerd.

Reactie 78

Minder hard rijden door de straat, 30 = 30 geen 70 of 80

Antwoord gemeente

De Dorpsstraat wordt als 30 km/uur zone ingericht in combinatie met as-verspringen en wegversmallingen.

Reactie 79

Om het parkeerprobleem deels te verhelpen parkeren wij op eigen terrein. Bij het uitrijden van onze opritten (met name westzijde) hebben we zeer beperkt zicht (wij zien verkeer niet en verkeer verwacht ons niet) oorzaak zijn geparkeerde auto's, graag zien we dat deze onveilige situatie verbeterd (zie reeds ingediende klacht bij de gemeente). Dorpstraat 84.

Antwoord gemeente

De inritten blijven in het zicht en toegankelijk.

Reactie 80

Ons perceel loopt van Kerkstraat 77 tot aan de Dorpsstraat (voorheen nr 34). Daar aan de Dorpsstraat is de inrit naar ons perceel (met een poort naast de poort van Dorpsstraat 36). Onze inrit wordt nogal eens over het hoofd gezien door automobilisten die hun auto dan voor onze inrit parkeren (door bezoekers van het kinderdagverblijf, het VTC of de feesttenten die steeds vaker geplaatst worden tegenover het VTC). Verkeerd geparkeerde auto's (voor onze inrit) leveren steeds vaker problemen op. We kunnen er dan niet meer in of uit.
Dus wij hopen dat onze inrit beter zichtbaar wordt bij de herinrichting van de Dorpsstraat. Of in ieder geval dat'ie niet sléchter bereikbaar wordt dan het nu is.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht hiervoor.

Antwoord gemeente

Parkeren wordt in de nieuwe situatie gereguleerd.

Reactie 81

Ook zet ik mijn vraagtekens bij het plaatsen van bomen icm met onze fundering.

Antwoord gemeente

We houden rekening met voldoende groeiruimte voor de boomwortels in de groenvakken.

Reactie 82

Opstopping stilstaande auto's door slechte doorgang ivm geparkeerde auto's

Antwoord gemeente

In de nieuwe situatie maken we gereguleerde (zichtbare) parkeervakken.

Reactie 83

Parkeergelegenheid bij de kerk realiseren ivm nieuwe bestemming

Antwoord gemeente

De toekomstige bestemming is nog onbekend. We streven naar een juiste verhouding tussen groen en parkeren.

Reactie 84

Parkeeroverlast bij de SPAR

Antwoord gemeente

De straat voor de SPAR valt buiten het projectgebied.

Reactie 85

Parkeerplaats maken bij de Wilhelminastraat 3 achter de friettent.

Antwoord gemeente

Dit perceel is geen eigendom van de gemeente.

Reactie 86

Parkeervakken aanbrengen. Indien mogelijk graag 3 plekken voor onze woning aangezien wij geen parkeergelegenheid hebben op eigen terrein.

Antwoord gemeente

We streven er naar om een juiste verhouding te vinden tussen groen en parkeren. Bij de hollenhof wordt haaksparkeren ingesteld daarmee komen er voor nummer 28 een flink aantal nieuwe parkeerplaatsen. (dit in overleg met grondeigenaar De Kernen)

Reactie 87

Parkeren:
Als er een eenrichting van kracht is kunnen de parkeervakken (nu recht) schuin gemaakt worden. Zo kunnen er meer voertuigen geparkeerd worden. Wel rekening houden dat de koplampen niet bij mensen binnen schijnen tijdens parkeren wachten of wegrijden. Ook is het wegrijden uit het parkeervak zo veiliger en overzichtelijk.

Antwoord gemeente

Ons doel is om een goede verhouding tussen parkeren en groen te maken. In het voorlopige ontwerp neemt het aantal vaste parkeerplaatsen toe. In het voorlopig ontwerp neemt het aantal vaste parkeerplaatsen toe. Er zijn 87 parkeervakken ingetekend. Dit zijn er 47 meer dan op dit moment.

Reactie 88

Parkeren:
Als er een eenrichting van kracht is kunnen de parkeervakken (nu recht) schuin gemaakt worden. Zo kunnen er meer voertuigen geparkeerd worden. Wel rekening houden dat de koplampen niet bij mensen binnen schijnen tijdens parkeren wachten of wegrijden. Ook is het wegrijden uit het parkeervak zo veiliger en overzichtelijk.

Antwoord gemeente

Bij haaks parkeren houden we rekening met het licht van koplampen.

Reactie 89

Proces verbaal van opname laten vaststellen van de woningen ivm monumenten

Antwoord gemeente

We laten een bouwkundige opname doen voor de start van de uitvoering. Dit doen we voor alle woningen.

Reactie 90

Snelheid en hoeveelheid verkeer omlaag. Gehele dorpsstraat.

Antwoord gemeente

De weg wordt ingericht als 30 km/h weg met wegversmallingen en as-verspringen. Er komen geen drempels.

Reactie 91

Snelheid en hoeveelheid verkeer omlaag. Gehele dorpsstraat.

Antwoord gemeente

De weg wordt ingericht als 30 km/h weg met wegversmallingen en as-verspringen. Er komen geen drempels. Zwaar verkeer wordt ontmoedigd.

Reactie 92

Snelheid maximaal 30 km/uur

Antwoord gemeente

De huidige snelheid is 30km/h en blijft van toepassing.

Reactie 93

Snelheid maximaal 30 km/uur

Antwoord gemeente

De huidige snelheid is 30km/h en blijft van toepassing. We richten de weg nu ook zo in.

Reactie 94

Snelheid uit de straat is erg van belang. Er wordt zeer hard gereden. Klinkers i.p.v. asfalt zal al schelen. Versmallen van de weg, obstakels.

Antwoord gemeente

Versmallingen en as-verspringen worden meegnomen in het voorlopige-ontwerp

Reactie 95

Steegje langs Nieuw Hollenhof 16 is te donker

Antwoord gemeente

De zijstraat, Nieuw Hollenhof, is niet ons eigendom en beheren wij ook niet. Dit is van de Woonstichting De Kernen.

Reactie 96

Stopbord of haaientanden toepassen vanaf de Waalbanddijk

Antwoord gemeente

Verkeerskundig gezien zijn stopborden/haaientanden niet wenselijk. Deze situatie is wel veranderd in het voorlopige ontwerp.

Reactie 97

Structureel omleiden van zwaar verkeer (vrachtwagens, tractoren, bussen) naar de provinciale weg.

Antwoord gemeente

Zwaarverkeer wordt ontmoedigd. De Dorpsstraat blijft een doorgaande weg.

Reactie 98

Te weinig parkeerplaatsen.

Antwoord gemeente

Ons doel is om een goede verhouding tussen parkeren en groen te krijgen. In het voorlopig ontwerp neemt het aantal vaste parkeerplaatsen toe. Er zijn 87 parkeervakken ingetekend. Dit zijn er 47 meer dan op dit moment.

Reactie 99

Terras aanbrengen

Antwoord gemeente

Er is meer terrasruimte gemaakt in het voorlopig ontwerp.

Reactie 100

Trottoir langs de protestantse kerk is te smal, nu niet veilig begaanbaar.

Antwoord gemeente

We streven ernaar aan een zijde van de weg een breed trottoir te maken en aan de andere zijde een smaller trottoir. Bij de kerk is het trottoir maar 1 meter (ongeveer), door gebrek aan ruimte.

Reactie 101

Twee richtingen verkeer, plus belemmerende voorzieningen

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 102

Uitrit van bewoners is niet zichtbaar vanaf de weg

Antwoord gemeente

De huidige uitritten blijven behouden. Door de inrichting van de weg, zorgen we dat deze goed zichtbaar zijn.

Reactie 103

Veel groen

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 104

Veel groen

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.

Reactie 105

Veel huizen staan op gestapelde fundering, rekening houden met schades door werken in de bodem.

Antwoord gemeente

We laten een bouwkundige opname doen voor de start van de uitvoering. Dit doen we voor alle woningen.

Reactie 106

Verbod van zware landbouwvoertuigen door extra overlast door klinkers

Antwoord gemeente

Zwaarverkeer wordt ontmoedigd in het nieuwe ontwerp.

Reactie 107

Verlichting en verbreding van de stoepen zou ook prachtig zijn zodat je op elk punt fijn met een kinderwagen of rolstoel kan lopen.

Antwoord gemeente

We streven ernaar aan een zijde van de weg een breed trottoir te maken en aan de andere zijde een smaller trottoir.

Reactie 108

Verlichting in zijstraat Nieuw Hollenhof mee vervangen. Deze zijn nu heel erg ongezellig wit licht.

Antwoord gemeente

De zijstraat, Nieuw Hollenhof, is niet ons eigendom en beheren wij ook niet. Woonstichting De Kernen is eigenaar.

Reactie 109

Verlichting:
Voor een betere verdeling van de straatverlichting is het beter om de lampen om en om in de straat te zetten een links een rechts en zo om en om. Misschien moet er ook meer verlichting komen. Het is op sommige plaatsen donker en onoverzichtelijk. Beter verdelen.

Antwoord gemeente

We nemen uw reactie mee in de nog te maken nieuwe verlichtingsberekening. 
 

Reactie 110

Voorkeur voor éénrichtingsverkeer - mogelijkheid van rotonde Van Heemstraweg/Stationsstraat onderzoeken. Verkeersremmende maatregelen (drempel of punaise) Dorpsstraat/Stationsstraat huisnummer 114

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 111

Voorkeur voor éénrichtingsverkeer - mogelijkheid van rotonde Van Heemstraweg/Stationsstraat onderzoeken. Verkeersremmende maatregelen (drempel of punaise) Dorpsstraat/Stationsstraat huisnummer 114

Antwoord gemeente

Dit valt buiten het project.

Reactie 112

Voorkeur voor éénrichtingsverkeer - mogelijkheid van rotonde Van Heemstraweg/Stationsstraat onderzoeken. Verkeersremmende maatregelen (drempel of punaise) Dorpsstraat/Stationsstraat huisnummer 114

Antwoord gemeente

Drempels worden niet toegepast in het ontwerp.

Reactie 113

Warm oranje licht bij de verlichting toepassen

Antwoord gemeente

De nieuwe verlichting wordt LED-verlichting. Dit kan niet als warm licht.

Reactie 114

Waterleiding zomeres te warm waardoor er geen drinkwater is

Antwoord gemeente

Deze leiding is eigendom van Vitens. We bespreken dit in ons overleg met Vitens.

Reactie 115

We zijn erg positief over de ideeën die er zijn t.a.v. afwatering, straatverlichting vervangen e.d. Terug naar het straatbeeld van vroeger spreekt ons erg aan.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor het compliment.

Reactie 116

Wij wensen de mogelijkheid om een laadkabel uit te rollen vanuit het eigen huis naar de auto. Zo hoeft de gemeente geen laadpalen te plaatsen en kunnen wij profiteren van onze eigen zonnepanelen. De laadkabel moet wel veilig over de stoep kunnen, zodat niemand struikelt. Hier zijn stoeptegel-oplossingen voor op de markt. Er zijn aardig wat huizen zonder eigen oprit in de dorpsstraat, dus wellicht dat deze oplossing ook op grotere schaal ingepast kan worden in de nieuwe bestrating.

Antwoord gemeente

Dit is niet toegestaan binnen volgens ons beleid. U kunt een openbare laadpaal aanvragen via www.westmaasenwaal.nl/laadpaal-aanvragen

Reactie 117

Wij wensen een straat inrichting die hard rijden helemaal onmogelijk maakt. Maar absoluut geen drempels ivm trillingen. Vooral de oude huizen zonder palen zullen veel last hebben van trillingen met drempels. Daarom zien wij liever wegversmallingen en zig-zag routes.
Wij hopen dat de gekozen oplossing ook het gebruik van de dorpsstraat als doorgaande weg zal ontmoedigen. Er zijn bepaalde plekken aan de dorpsstraat die bereikbaar moeten zijn met de auto voor niet-bewoners, waaronder in ieder geval de kapper, snackbar en vtc, maar wij zouden graag zien dat het gebruik van de dorpsstraat wordt ontmoedigd als doorgaande autoweg. Wellicht dat er een oplossing is waarbij de auto te gast is?

Antwoord gemeente

De weg wordt ingericht als 30 weg met wegversmallingen en as-verspringen. Er komen geen drempels

Reactie 118

Wij wensen veel groen in de hele straat. Wel rekening houden met de bomen op prive terrein, zodat er geen publieke boom dicht naast een prive boom komt te staan.
Op historische foto's is een mooie bomenrij te zien aan een kant van de straat, wellicht dat zoiets weer teruggebracht kan worden? Of wellicht een mooie oplossing met hagen als afscheiding zoals bij de kerk?
Groen vraagt onderhoud, wie gaat dit doen? Wij wensen dat dit vooraf duidelijk is.

Antwoord gemeente

In het voorlopig ontwerp wisselen we bomen en parkeerplaatsen af. We streven ernaar om aan de noordzijde van de straat zoveel mogelijk een laanstructuur aan te houden. Het onderhoud aan het openbaar groen doen wij zelf of besteden we uit.

Reactie 119

Wij wensen voldoende parkeermogelijkheid. In ons stuk van de straat hebben veel huizen geen eigen oprit en zijn bewoners dus genoodzaakt op de openbare weg te parkeren. Vooral rond etenstijd resulteert dit in een parkeerpiek, omdat er dan ook klanten van de snackbar willen parkeren die hun eten komen ophalen. Een mogelijkheid kan zijn om te werken met schuine insteekvakken. Dit kost veel ruimte, zeker als de stoep ook nog breder wordt. Dan is de weg misschien niet meer breed genoeg voor twee richtingen. Wij hebben er geen bezwaar tegen om er een eenrichtingweg van te maken.  Wel is het dan nog belangrijker om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen!

Antwoord gemeente

Opties tussen langsparkeren en haaksparkeren worden onderzocht. Schuinparkeren is niet wenselijk in een situatie waarbij tweerichtingsverkeer wordt toegepast. We streven naar de juiste verhouding tussen groen en parkeren. Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 120

Wij wonen in een huis van bijna 200 jaar oud, gefundeerd op staal. hoe wordt de stevigheid gegarandeerd als er naar de riolering wordt gegraven welke meters diep schijnt te liggen. (bijvoorbeeld damwanden)

Antwoord gemeente

Tijdens de uitvoering houden we rekening met de stabiliteit van de woningen én de fundering. Vooraf voeren we een bouwkundige opname uit.

Reactie 121

Wij zouden graag een iets breder en vlakker terras willen. Het terras is nu erg oneffen en de tafels en stoelen staan soms zo scheef dat het niet fijn zitten is. Onze droom zou zijn om op het stukje gras tussen de zaak en de oude rut een prachtig terras te verwezenlijken.

Antwoord gemeente

Door het herstraten wordt het terras weer vlak.

Reactie 122

Wij zouden graag een iets breder en vlakker terras willen. Het terras is nu erg oneffen en de tafels en stoelen staan soms zo scheef dat het niet fijn zitten is. Onze droom zou zijn om op het stukje gras tussen de zaak en de oude rut een prachtig terras te verwezenlijken.

Antwoord gemeente

Dit stuk grond is niet ons eigendom.

Reactie 123

Wij zouden graag meer parkeermogelijkheden zien bij de Cafetaria en kapsalon. En zodat de buurtbewoners er minder last van hebben. Want nu in de spits tijden is het echt erg druk. En als de klanten en of werknemers van de kapsalon dan ook nog de auto voor de Cafetaria zetten hebben onze klanten helemaal geen plek meer om de auto kwijt te kunnen. Wij zouden het ook een prachtig idee vinden om parkeergelegenheid terug te zien in de Wilhelminastraat achter de cafetaria.

Antwoord gemeente

We proberen extra parkeerruimte rondom de cafetaria en de kapsalon te realiseren. De Wilhelminastraat valt echter buiten de projectgrens.

Reactie 124

Wij zouden het mooi vinden als er meer "bochten/obstakels" komen in de dorpsstraat om de snelheid eruit te halen. Maar ik ben wel bang dat teveel groen de parkeergelegenheid misschien niet ten goede komt.

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg).

Reactie 125

Wilde bloemen in de perken, meer variatie in de beplanting.

Antwoord gemeente

Biodiversiteit verwerken we in het groenplan.

Reactie 126

Wilhelminastraat moet éénrichtingsverkeer worden naar het zuiden. 

Antwoord gemeente

Ons uitgangspunt is tweerichtingsverkeer met wegversmallingen en een verspringende as (is midden van de weg). De Wilhelminastraat valt niet binnen het projectgebied.

Reactie 127

Wordt er een proces verbaal van opname gemaakt om de huidige staat van de woningen vast te leggen qua scheurvorming?

Antwoord gemeente

Dit doen we inderdaad. Voorafgaand aan de werkzaamheden voeren we een bouwkundige opname uit.

Reactie 128

Wordt het electriciteitsnetwerk verzwaard nu de weg open gaat?

Antwoord gemeente

Dit bespreken we in ons overleg met de nutsbeheerders. De keuze is niet aan ons.

Reactie 129

Zebrapad t.h.v. 82

Antwoord gemeente

Er komen geen zebrapaden in de Dorpsstraat. Deze hebben verkeerstechnisch geen meerwaarde in een 30km/h gebied. Er komen wel oversteekvoorzieningen.

Reactie 130

Zijstraat Dorpsstraat ruimte houden om eigen inritten parkeren te kunnen gebruiken (anders moeten deze auto's ook op de hoofdstraat staan bij huisnummer 108, 110, 110a, 112).

Antwoord gemeente

Eigen inritten blijven bestaan en ook de ruimte om hier te parkeren.

Reactie 131

Zoveel mogelijk bomen en groen in de straat. Indien mogelijk ook graag bomen plaatsen aan de zijde van onze woning nummer 28. Leibomen zouden daar een goede optie zijn. Voor ons prettig als natuurlijke zonwering en het past goed in het straatbeeld met oog op de leibomen aan de overzijde (schuin).

Antwoord gemeente

Ons streven is om een juiste verhouding te vinden tussen parkeren en groen.