Regeling Fotoprojecten (Ut Maos en Waols Plaotje)

Doelstelling

De doelstelling van deze regeling is het vergroten van de leefbaarheid en saamhorigheid in de dorpskernen van West Maas en Waal. Met Ut Maos en Waols Plaotje streven we naar het verminderen van eenzaamheid van inwoners en het vergroten van het mentale welbevinden.

Voorwaarden

 • Organiseren van een fotoproject in de wintermaanden door inwoners van een dorpskern (eventueel in samenwerking met Sociom)
 • Het fotoproject loopt gedurende de herfst- en wintermaanden (oktober-februari)
 • Deelname is voor jonge en oude(re) inwoners uit een kern van West Maas en Waal
 • Er wordt samengewerkt met andere organisaties/verenigingen/ondernemers
 • Foto’s worden gemaakt met de mobiele telefoon
 • Er worden minimaal 8 verschillende thema’s gefotografeerd
 • De te fotograferen thema’s hebben een link met de dorpskern en haar inwoners/verenigingen
 • Subsidie wordt aangevraagd door inwoners uit een dorpskern van West Maas en Waal. Er is geen aanvraagformulier beschikbaar. De aanvraag bestaat uit de gegevens van de aanvragers, een omschrijving van het project (projectplan) en een begroting.
 • De aanvraag kan per mail worden ingediend en worden gestuurd aan info@westmaasenwaal.nl 

Subsidie gemeente

Het college heeft besloten om voor 2024 en 2025 een bedrag beschikbaar te stellen om in de dorpskernen een fotoproject te organiseren.

 • Voor aanvragers van een dorpskern die voor het eerst het fotoproject organiseren is een bedrag van € 750,= beschikbaar.
 • Voor aanvragers van een dorpskern die voor de 2e keer het fotoproject organiseren is een bedrag van € 500,= beschikbaar.

Verplichtingen

 • De subsidie wordt gebruikt voor het opzetten en uitvoeren van het fotoproject
 • Er worden minimaal 10 bijeenkomsten georganiseerd
 • Koppels worden samengesteld uit jongere en oudere deelnemers uit een dorpskern die elkaar niet (goed) kennen
 • Na afloop van het project wordt een verslag naar de gemeente gestuurd.
 • Na afloop van het project wordt een evaluatieverslag ingevuld.

In 2024 kunnen maximaal 7 kernen de subsidie voor de 1e keer aanvragen. En 1 kern voor de 2e keer. In 2025 kunnen maximaal 7 kernen voor de 2e keer aanvragen. Eind 2025 zal de regeling geëvalueerd worden.