De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersHeeft u een paspoort, ID of rijbewijs nodig? Maak op tijd een afspraak!

Het is namelijk druk en dat betekent dat u soms geen afspraak kan maken in dezelfde week. Het kan zelfs 2 weken duren voor er plek is. Zelf kunt u de drukte omzeilen door zeker een maand voor de verloopdatum van uw document al een afspraak te maken.

Subsidies voor inwoners en verenigingen

Waar vind ik mijn subsidieformulier?

Weet u niet precies waar u uw subsidieformulier kunt vinden? Kijk dan op Waar vind ik mijn subsidie?

Subsidies in West Maas en Waal

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan moet u in elk geval de volgende documenten meesturen:

  • Een kopie van de oprichtingsakte
  • Een kopie van de statuten
  • Het meest recente jaarverslag met jaarrekening en balans

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen? 

De gemeente West Maas en Waal geeft subsidie voor een aantal activiteiten op het gebied van: leefbaarheid, jeugd, senioren, armoedebestrijding, veiligheid, sport en kunst en cultuur. Wij geven alleen subsidie voor activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden.

Bedrijven, (zorg)instellingen en organisaties die specifieke producten aanbieden komen meestal niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U vindt de aanvraagformulieren voor subsidies op de website. Bij elk formulier staat tot wanneer u kunt aanvragen en wat u moet bijvoegen. Het ingevulde formulier downloadt en ondertekent u. Daarna scant u het formulier in en mailt of stuurt u het met bijlagen aan de gemeente.

Vraagt u namens een organisatie subsidie aan?

Dan moet de aanvraag ondertekend zijn door de bestuurders die volgens uw statuten bevoegd zijn.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Wij toetsen uw aanvraag aan het subsidiebeleid:

De meeste subsidies vraagt u aan vóór 1 september. U krijgt dan vóór 31 december bericht of u de subsidie krijgt.

Een aantal subsidies heeft een afwijkende aanvraagdatum. Op het eerste blad van het aanvraagformulier ziet u wat bij uw aanvraag van toepassing is. Eenmalige subsidie-aanvragen behandelen we binnen 8 weken.