Bij het Sociaal Economisch Platform zijn 5 partijen betrokken. De Dreumelse Ondernemers Vereniging, Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen, Ondernemersvereniging De Gouden Ham, Werkgevers Advies Punt Rivierenland (WAPR) en gemeente West Maas en Waal.

Er is een Lokaal Sociaal Akkoord 2014 – 2018 opgesteld. Doel van dit Lokaal Sociaal Akkoord is om het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen, het ondernemersklimaat te verbeteren en de werkgelegenheid te vergroten.

Te downloaden:

Heeft u gevonden wat u zocht?