Bij het Sociaal Economisch Platform zijn 5 partijen betrokken: de Dreumelse Ondernemers Vereniging, Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen, Ondernemersvereniging De Gouden Ham, Werkgevers Advies Punt Rivierenland (WAPR) en gemeente West Maas en Waal.

Er is een Lokaal Sociaal Akkoord 2014-2018 opgesteld. Doel van dit Lokaal Sociaal Akkoord is om het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen, het ondernemersklimaat te verbeteren en de werkgelegenheid te vergroten.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?