Bijdrage energiekosten voor sportverenigingen

Gemeente West Maas en Waal kan voor u bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, de aanvraag doen voor de regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (de zogeheten SPUK NEAS). Deze regeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen.

Hoogte uitkering en budget

  • In 2023 is er € 6 miljoen beschikbaar, te verdelen over alle amateursportverenigingen in Nederland. Als er meer wordt aangevraagd dan dat er beschikbaar budget is, worden aanvragen naar rato toegekend.
  • Per aanvraag wordt niet meer uitgekeerd dan maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.
  • De aanvraag moest ingediend worden vóór 1 september 2023. Alle aanvragen vanaf 1 september worden niet in behandeling genomen.

Kom ik in aanmerking?

  • De SPUK NEAS is een bijdrage in de energiekosten voor amateursportverenigingen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling(Tegemoetkoming Energiekosten). Let op: Heeft u een bijdrage ontvangen vanuit de TEK-regeling, dan bent u uitgesloten voor deze aanvraag. Reden hiervoor is dat er geen sprake mag zijn van dubbele compensatie. Als u meer wilt weten over de TEK-regeling, kijk dan voor meer informatie op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek.
  • U kunt nog steeds een aanvraag voor een bijdrage indienen als u gebruik heeft gemaakt van het winterfonds. De compensatie uit het winterfonds wordt in mindering gebracht op de compensatie via deze aanvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?