Staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat bezocht op maandag 19 september de gemeente West Maas en Waal. Tijdens haar bezoek werd zij rondgeleid in het gebied Over de Maas. De staatsecretaris ging uitgebreid in gesprek met inwoners.

De berichtgeving van plangebied Over de Maas is de afgelopen jaren vaker negatief dan positief geweest. In april dit jaar stuurde de gemeente nog een brief aan staatsecretaris Heijnen om haar ongenoegen en zorgen kenbaar te maken. Ongenoegen vanwege het ontbreken van communicatie richting de gemeente en zorgen over nieuwe informatie die de gemeente niet tijdig had gekregen om te bestuderen.  

In haar reactie maakte staatsecretaris Heijnen hiervoor excuses voor de communicatie en gaf in haar beantwoording aan graag een werkbezoek te brengen aan de gemeente. Op 19 september ontving Wethouder Ans Mol de staatsecretaris en directeur-generaal Jaap Slootmaker van Infrastructuur en Waterstaat daarom in de gemeente West Maas en Waal. 

Tijdens haar bezoek sprak de staatsecretaris met het college van West Maas en Waal, waarna wethouder Ans Mol beide bewindslieden rondleidde langs kenmerkende plekken van gebied Over de Maas. Daarbij sprak de staatsecretaris uitgebreid met inwoners over hun ervaringen met het project. Ook een delegatie van het Burgercollectief Dreumelse Waard was daarbij aanwezig. De staatsecretaris neemt  de adviezen van alle partijen mee.

Wethouder Ans Mol ziet graag de gevoelsmatige afstand tussen beide overheden verkleinen. De gemeente maakt zich zorgen dat recreatie in Over de Maas achterblijft vanwege de negatieve berichtgeving. Op de langere termijn maakt zij zich zorgen over de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden die zij krijgt over het toegepaste materiaal. De gemeente hoopt dat de rijksoverheid daar aandacht voor houdt. 
Het bezoek van de staatsecretaris kenmerkt voor de gemeente de wil van de rijksoverheid om de onderlinge relatie te verbeteren en de langdurige betrokkenheid met Over de Maas te waarborgen.