De gemeente West Maas en Waal wil graag starters op de woningmarkt helpen. De starterslening is bedoeld voor kopers die niet eerder een eigen woning hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren met een hypotheek. De starterslening is een tweede lening. Wij willen u erop wijzen dat hier financiële risico’s aan verbonden zijn. Bij het invullen van de officiële aanvraag moet daarom een vragenlijst (financieel rijbewijs) worden ingevuld. Hiermee wordt getoetst of u voldoende begrijpt welke risico´s er verbonden zijn aan de starterslening.

Veel gestelde vragen en hun antwoorden

Heeft u vragen over de starterslening? Wij hebben een overzicht gemaakt met veel gestelde vragen, en de antwoorden op die vragen.

Veel gestelde vragen

Voor meer informatie kunt u op de website van de Svn(externe link) kijken. 

Aanvragen starterslening

Afhankelijk van de draagkracht bedraagt de starterslening in de gemeente West Maas en Waal maximaal € 50.000,-. Om voor de lening in aanmerking te komen, mag de woning inclusief bijkomende kosten niet duurder zijn dan € 435.000,-. Wanneer de bijkomende kosten energiebesparende maatregelen zijn, is het maximum bedrag € 461.100,-. Uiteraard moet de woning in deze gemeente staan en gaat u er zelf wonen.

Aanvragen starterslening

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting(externe link) (SVn). U kunt ook contact opnemen met het team Ruimte via info@westmaasenwaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?