Starterslening: vragen en antwoorden

Aanvragen niet meer mogelijk

Op dit moment is aanvragen van een starterslening niet mogelijk. Het beschikbare budget is op.

1. Wat is een starterslening?

De Starterslening is een lening voor starters. Deze lening komt bovenop de reguliere startershypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als u een hypotheek afsluit met NHG, komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening. Deze lening is bedoeld om starters op de woningmarkt meer kansen te bieden om hun eerste woning te kopen.

Deze lening vult het gat op tussen de aankoopprijs van de nieuwe woning en de maximale hypotheek die u als starter kan krijgen. U kunt deze lening afsluiten naast een startershypotheek met een voor u passende hypotheekvorm (annuïtair of lineair).

Deze lening is verkrijgbaar in zo’n 200 verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder gemeente West Maas en Waal. De precieze opties en voorwaarden voor een Starterslening verschillen per gemeente. De Starterslening wordt aangeboden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

2. Wie komt er in aanmerking voor de starterslening?

De starterslening is bedoeld voor kopers die niet eerder een eigen woning hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren met een hypotheek. De starterslening is een tweede lening.

3. Wat is de hoogte van de starterslening?

Afhankelijk van de draagkracht bedraagt de starterslening in onze gemeente maximaal € 50.000,-. Om voor de lening in aanmerking te komen, mag de woning inclusief bijkomende kosten niet duurder zijn dan € 435.000,-. Uiteraard staat de woning in deze gemeente en gaat u er zelf wonen.

4. Hoe kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Je kunt een starterslening aanvragen via het onderstaande formulier:

Op dit moment is aanvragen van een starterslening niet mogelijk.

Aan een lening zitten financiële risico’s. Het is belangrijk dat u begrijpt welke risico’s dat zijn. Daarom vult u bij de officiële aanvraag een vragenlijst in.

5. Heb ik een hypotheekadviseur nodig om een aanvraag te kunnen doen?

Dit is geen verplichting. Het is wel gebruikelijk om bij aankoop van een woning een hypotheekadviseur in de hand te nemen voor het bemiddelen of organiseren van de financiering. Hypotheekadviseurs zijn meestal goed op de hoogte van de starterslening. Zij kunnen helpen bij het aanvragen van de starterslening.

6. Welke stukken moet ik aanleveren?

De volgende stukken levert u tegelijk met het online aanvraagformulier aan (zowel van de aanvrager als de medeaanvrager):

  • Kopie van door beide partijen ondertekende koop-/aanneemovereenkomst of koopcontract (hierin moet als ontbindende voorwaarden zijn opgenomen onder voorbehoud van financiering)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Kopie huurovereenkomst(en) en/of verklaring van de verhuurder (indien van toepassing)
  • Gaat u energiebesparende voorzieningen aanbrengen? Dan is een overzicht nodig van deze voorzieningen inclusief de offertes van de aannemer(s). Zorg dat de energiebesparende voorzieningen afzonderlijk zijn genoemd en begroot.
    Energiebesparende voorzieningen zijn bijvoorbeeld: HR ketel, dak-, leiding- en vloerisolatie, HR++ glas, energiezuinige kozijnen en/of deuren, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, warmtepomp, warmteterugwinning, zonneboiler en zonnecellen.

7. Kan ik me aanmelden terwijl ik nog niet alle documenten heb?

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

8. Waarom verloopt de aanvraag langs twee verschillende organisaties?

De gemeente bepaalt of u toekenning krijgt voor een starterslening. 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de starterslening uit. SVn zorgt voor de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

9. Wie of wat is SVn?

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt verschillende leningen die consumenten én bedrijven kunnen gebruiken om hun woon- en werkwensen te realiseren. Samen met gemeenten, provincie of woningcorporatie biedt SVn betaalbare leningen waarmee u uw woning, verbouwing of bedrijfspand financiert. Meer informatie vindt u op svn.nl

10. Hoe snel krijg ik bericht van de gemeente over wel/niet toekenning?

U ontvangt binnen enkele dagen tot maximaal 2 weken schriftelijk bericht van de gemeente.

11. Ik heb een toekenningsbrief gekregen; heb ik dan automatisch recht op een starterslening?

Nee. Een toekenningsbrief betekent dat u of uw hypotheekadviseur een aanvraag voor een starterslening mag indienen bij SVn.

12. Kan ik extra geld of een grotere lening aanvragen?

Nee, het bedrag van de starterslening is eenmalig en maximaal het toegekende bedrag.

13. Hoe hoog is de rente?

De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op de website van de Svn kunt u een proefberekening doen. In de proefberekening wordt gebruik gemaakt van de rentestand van dat moment. Voor vragen over de totstandkoming van de rentestand kunt u contact opnemen met SVn.

Heeft u gevonden wat u zocht?