Het college van burgemeester en wethouders heeft  besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van de structurele uitbreiding van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen. 

Uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen laat de komende 15 jaar zien dat ruimtegebrek in het Kindcentrum verder oploopt. Het gebied tussen de Van Heemstraweg en het Pax Junior/Kindcentrum biedt de mogelijkheid voor een toekomstbestendige uitbreiding van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen. De uitbreiding van 1600 m2 komt in een gebouw verspreid over twee bouwlagen.

Daarnaast is er sprake van aanpassingen in de openbare ruimte om deze structurele uitbreiding mogelijk te maken. Hierover worden inwoners nog geïnformeerd.

Wijziging bestemmingsplan

De uitbreiding moet komen in het gebied tussen de Van Heemstraweg en het Kindcentrum-Pax Junior. Vanwege deze uitbreiding moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage in het gemeentehuis.