Structurele uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen

Dit is een oud bericht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december  besloten principemedewerking te verlenen aan de realisatie van de structurele uitbreiding van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen. De uitbreiding moet komen in het gebied tussen de Van Heemstraweg en het Kindcentrum. De gemeenteraad neemt hierover in de vergadering van 2 februari 2023 het definitieve besluit.

Ruimtegebrek Kindcentrum Beneden-Leeuwen loopt verder op

Er is al een ruimtegebrek van 526 m2. Dat staat in het Integraal Huisvestingsplan West Maas en Waal. En is vastgesteld op basis van de leerlingenprognose van 2020 en 2021. 
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen laat de komende 15 jaar zien dat ruimtegebrek verder oploopt tot boven de 1.000 m2 in schooljaar 2031-2032. 

Op de huidige locatie is uitbreiding niet wenselijk en haalbaar

Een uitbreiding van 1.000 m2 leidt tot het volledig volbouwen van de ruimte/grondgebied rondom het Kindcentrum Beneden-Leeuwen. Dit leidt niet alleen tot verstening van dit gebied. Maar ook tot beperking van lichttoetreding in het bestaande gebouw. Bovendien zal er sprake zijn van veel overlast tijdens de bouw. Waardoor extra tijdelijke huisvesting nodig is. 
Ook is een dergelijke aanbouw in de toekomst beperkt geschikt voor andere doeleinden dan onderwijs, mocht er in de toekomst toch sprake zijn van een daling van het aantal leerlingen. 
Tenslotte zijn in en onder de groene ruimte van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen infra-voorzieningen aangebracht. Die maken aanbouw niet mogelijk. Of leiden tot kapitaalvernietiging.

Toekomstbestendige uitbreiding

Het gebied tussen de Van Heemstraweg en het Kindcentrum biedt de mogelijkheid voor een toekomstbestendige uitbreiding van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen.
De ruimte tussen de Van Heemstraweg en het Kindcentrum is niet alleen en uitsluitend geschikt voor het realiseren van de uitbreiding van het Kindcentrum Beneden-Leeuwen. In de toekomst kan een dergelijke uitbreiding ook voor andere doeleinden gebruikt worden dan onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan woningen, een bedrijfsverzamelgebouw voor maatschappelijke diensten en/of gezondheidsfuncties.