Waar vind ik mijn subsidie?

Subsidies voor inwoners

 • Leefbaarheid en samenredzaamheid (eenmalige subsidie)
 • Cursus Cultuureducatie kinderen

Subsidies voor specifieke organisaties

 • AED Rivierenland
 • Agora Theater
 • Beeld van Oranje Linten
 • De Brug (Thuissterven en hospice)
 • Extra FM
 • Groeizaam PO, meer muziek in de klas
 • Kunst Maas en Waal (coördinatiepunt cultureel schoolprogramma)

Kunst & Cultuur

 • Cultureel evenement (Corsoclub)
 • Cultureel erfgoed (musea, historische verenigingen)
 • Koningsdagviering
 • Muziekvereniging (ook voor harmonieën en fanfares)
 • Toneel-, zang- en poëzieverenigingen

Sport & Gezondheid

 • Binnensport
 • Sporten met een beperking
 • OZB Buitensport

Subsidies Leefbaarheid, veiligheid en armoedebestrijding

 • Armoedebestrijding
 • Bevorderen gezondheid (door organisaties) - Dorpsmoestuin
 • Dorpshuizen en MFA's
 • Dorpsplatform
 • EHBO-organisatie
 • Leefbaarheid en samenredzaamheid (eenmalige subsidie)
 • Zonnebloem-afdeling

Overige subsidies voor organisaties

 • Damesverenigingen
 • Dorpshuizen en MFA's
 • Kindervakantiewerk
 • Openbare activiteiten (eenmalige subsidie)
 • Scouting
 • Seniorenvereniging