Succesvolle informatieavond voor houders van kinderopvang

Dit is een oud bericht.

Op 6 oktober was er een informatiebijeenkomst in De Bogerd in Druten voor houders van kinderopvang. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de gemeenten Druten, West Maas en Waal en Wijchen. Op initiatief en met medewerking van GGD Gelderland-Zuid.

Controle op houders van kinderopvang

De gemeenten gaan over het toezicht op de kinderopvang. De GGD voert deze inspecties voor de gemeenten uit. En inspecteert op locatie alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, peutergroepen en gastouders. Tijdens deze controles wordt gekeken of men voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Samenwerken aan kwaliteit

Door samen te werken aan de kwaliteit wordt deze alleen maar beter. Nu spreken gemeenten, GGD en houders van kinderopvang elkaar regelmatig naar aanleiding van de inspecties. Maar dit gebeurt vooral schriftelijk of telefonisch. Vandaar deze informatieavond in De Bogerd waarin de GGD, houders van kinderopvang en gemeenten samen zijn gekomen. 

Geslaagde bijeenkomst

Tijdens de informatieavond hebben GGD, gemeenten en houders van kinderopvang onder andere gesproken over het personeelstekort in de kinderopvang en flexibel toezicht. Ook waren er presentaties over de rolverdeling van de GGD en gemeenten voor wat betreft de inspecties.
Ook was deze avond bedoeld om de lijnen nog korter te maken. Om elkaar eens te ontmoeten. En waar nodig met elkaar verder de puntjes op de ï te blijven zetten. Vrijwel alle houders waren aanwezig. We kijken terug op een geslaagde avond in De Bogerd. Die zeer waarschijnlijk een vervolg gaat krijgen.

Op de foto van links naar rechts: Marjolijn Ross/GGD Gelderland-Zuid, Rob Ribbink/Werkorganisatie Druten-Wijchen, Inge Jansen/GGD Gelderland-Zuid, Marjorie Brion/gemeente West Maas en Waal, wethouder Rob Reuver/gemeente West Maas en Waal.