Vergunning aanvragen voor uw plan (vanaf 01-01-2024)

Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Wilt u een woning of bedrijfsgebouw bouwen of verbouwen? Wilt u een uitrit aanleggen, een dakkapel of serre plaatsen of een boom kappen? Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden en wat u moet doen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Of dat er meldingsplicht is? Doe dan de vergunningencheck.

Doe de vergunningencheck bij het Omgevingsloket 

  • Heeft u de vergunningencheck gedaan? Weet u wat kan en mag? Heeft u uw plan besproken met omwonenden? Dan kunt u een vergunning aanvragen of melding doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Omgevingsdienst Rivierenland verleent de vergunningen voor onze gemeente.

Vraag een vergunning aan of doe een melding via het Omgevingsloket 

  • Heeft u een plan / principeverzoek dat niet past binnen het omgevingsplan? Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn vóórdat u een formele aanvraag indient bij de omgevingstafel.

Vul het formulier in voor een aanvraag voor de omgevingstafel

Overleg altijd met mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Daarom is het goed en soms ook verplicht om dat vooraf te bespreken met uw omgeving. Dit wordt ook wel participatie genoemd. Hoe groot of klein uw plan ook is, het is altijd goed en slim om het gesprek aan te gaan met de mensen die wonen of werken in de omgeving van uw plan.

Wanneer is participatie verplicht?

In sommige gevallen is participatie verplicht. Het gaat om plannen die niet passen in de omgevingsplannen. Vaak hebben ze veel invloed op omwonenden en belanghebbenden. U gaat altijd in overleg met omwonenden vóórdat u een vergunning aanvraagt. Dan kunt u bezwaren op het bouwplan en vertragingen voorkomen. Misschien leiden de opmerkingen van anderen tot aanpassing of verbetering van uw plan. U maakt een verslag van het gesprek met de omgeving.  Om te zorgen dat uw verslag compleet en volledig is, kunt u gebruik maken van de checklist ‘verslag gesprek met uw omgeving’. Op de site van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vindt u ook handige tips om het gesprek aan te gaan. 
 

Wat kost het aanvragen van een vergunning?

Legesverordening 2024

Heeft u gevonden wat u zocht?