In 2012 is gestart met het opstellen van een leefbaarheidsvisie voor alle acht kerkdorpen van onze gemeente. Alle inwoners hebben kunnen meepraten hierover. Uiteindelijk is als koers “Samenwerken en Promoten” vastgesteld. In vijftien speerpunten is de input van alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties verwoord.

In de animatie 'West Maas en Waal 2030' is dit in beeld gebracht.

In de Uitvoeringsagenda Visie Leefbaarheid 2030 staan de stappen die gezet moeten worden. Deze agenda wordt jaarlijks bijgesteld en aangevuld op de Dag van de Toekomst.

Het eindverslag en alle tussenverslagen zijn op deze pagina te raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?