In de zomer besloot de gemeenteraad van West Maas en Waal mee te werken aan de ontwikkeling van ongeveer 20 hectare zonneparken in de gemeente. Initiatiefnemers zijn daarna uitgenodigd om hun plannen in te dienen. De belangstelling was groot. In totaal ontving de gemeente 13 plannen voor bijna 102 hectare zonneparken. Het college heeft een besluit genomen over de voorlopige selectie. 

Voorlopige selectie

Alle ingediende plannen zijn door een vijf-koppige commissie beoordeeld volgens de selectieleidraad zonne-energie. Het college van Burgemeester en wethouders heeft daarna drie initiatieven voorlopig geselecteerd. In totaal gaat het om 24 hectare. Samen wekken zij energie op voor bijna 10.000 huishoudens. Er is gekozen voor de plannen die het best voldoen aan de wensen van de gemeente op het gebied van participatie, landschappelijke inpassing, ecologie en duurzaamheid. 

“Er zijn goede plannen ingediend, met allemaal hun eigen sterke punten”, aldus wethouder Erik Peters. “Met de selectieleidraad was het vooraf helder en transparant waar we als gemeente de plannen op beoordelen. De drie voorlopig geselecteerde plannen scoren op alle thema’s hoog”. 

De volgende stappen

De selectie van de initiatieven is op 15 december definitief, als de andere initiatiefnemers geen bezwaar indienen. Dan wordt bekend welke initiatieven zijn geselecteerd.

De geselecteerde initiatieven kunnen daarna beginnen met een uitgebreide ruimtelijke procedure en afspraken met de gemeente vastleggen. Bij een uitgebreide vergunningenprocedure gaat de gemeente nog eens toetsen of de initiatieven aan alle voorwaarden voldoen. Dit duurt ongeveer een half jaar. Hier hoort ook een inspraakprocedure bij, waarbij iedereen zijn mening kan geven over de plannen.