Op dinsdag 3 november jl. hebben wethouder Ans Mol van gemeente West Maas en Waal, Sjaak Janssen van dorpsplatform ‘Samen Wamel’ en Marinus Kempe, directeur-bestuurder van Woonstichting De Kernen, de eerste Wamelse waterspuwer onthuld. Een waterspuwer ontworpen voor en door het dorp.

Ans Mol: “De waterspuwers benadrukken het unieke karakter van Wamel. Als gemeente vinden we het mooi dat het dorp zelf dit idee aandraagt. Daar werken wij graag aan mee.”

Sjaak Janssen, dorpsplatform Samen Wamel: “Ons dorpsplatform heeft het initiatief genomen om deze waterspuwers te laten ontwerpen, vanuit de gedachte ons hiermee te onderscheiden. En we laten zo graag zien dat ‘Samen Wamel’ er voor het hele dorp is. De gemeente heeft ze lokaal laten produceren door het bedrijf Willems uit Boven-Leeuwen.”

Samen Wamel heeft in het verleden aan de gemeente de vraag gesteld of het mogelijk was dat ieder dorp zijn unieke waterspuwer kon ontwerpen. De gemeente heeft hierop positief gereageerd. Het dorpsplatform heeft met de inbreng van inwoners het ontwerp voor de ‘Wamelse’ spuwer gemaakt. Het torentje op de spuwer verwijst naar de drie torentjes op de Wamelse vlag. Deze torentjes verwijzen naar de drie kastelen die in Wamel hebben gestaan.

Marinus Kempe: “Het herstructureringsproject Wamelse Poort waarin we nauw samenwerken met de gemeente, geeft mensen nieuw perspectief. Wij staan voor kwaliteit van wonen en kwaliteit van leven. Hier nog lang zorgeloos kunnen wonen in een energiezuinige woning is belangrijk. In navolging van het Leeuwse Veld is ook in dit plan gelukkig ruimte geweest om het hemelwater slim en duurzaam af te voeren via deze waterspuwers met eigen beeldmerk.”

Deze spuwer past binnen de dorpsbranding die eerder is opgestart met De Kernen en de gemeente West Maas en Waal. Al met al een mooi project waarmee Wamel zich op de kaart zet.