Bij hevige neerslag ondervindt Alphen wateroverlast. In 2015 heeft op meerdere plaatsen in de kern water op straat of zelfs in woningen gestaan.

Aanpak

Samen met Waterschap Rivierenland werken wij aan een aanpak van de wateroverlast in Alphen. De oplossingen die daarvoor bedoeld zijn, staan verwerkt in het eindrapport. Dit rapport kunt u hieronder downloaden. Bij het opstellen van het rapport is gebruik gemaakt van de kennis en de ervaring van de inwoners van Alphen. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Martijn Timmermans via mtimmermans@westmaasenwaal.nl of op 14 0487.

Uitvoering

In 2019 zijn we gestart met de eerste maatregelen uit het eindrapport. De vijver aan de Middendam en de Valksestraat is vergroot om meer regenwater te kunnen bergen. Ook is de afvoer hier verbeterd en hebben we veel verharding verwijderd. Zie ook deze film van omroep Gelderland.

De bestaande duikers (buizen onder de grond waar water doorheen stroomt) worden vergroot zodat het water sneller weg kan. Ook verbeteren wij de afvoer vanuit de vijver aan de Dijkgraaf de Leeuwweg.

Planning

In 2019 gaan we ook in de Heuvelstraat en de Citadelstraat aan de slag. We zorgen ervoor dat het regenwater hier beter weg kan en niet meer in het riool terechtkomt. Het riool kan bij hevige regen namelijk niet al het water verwerken. Om dat op te lossen leggen we verdiepte groenzones aan waar het water naar toe kan. Ook komen er extra leidingen onder de grond om het water naar sloten af te voeren.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?