Wateroverlast Alphen

Bij hevige neerslag ondervindt Alphen wateroverlast. In 2015 heeft op meerdere plaatsen in de kern water op straat of zelfs in woningen gestaan.

Aanpak

Samen met Waterschap Rivierenland werken wij aan een aanpak van de wateroverlast in Alphen. De oplossingen die hiervoor bedacht zijn, staan in een rapport. Dit rapport kunt u hieronder downloaden. Bij het opstellen van het rapport is gebruik gemaakt van de kennis en de ervaring van de inwoners van Alphen.

Uitvoering

In 2019 zijn we gestart met de eerste maatregelen uit het eindrapport. De vijver aan de Middendam en de Valksestraat is vergroot om meer regenwater te kunnen bergen. Ook is de afvoer verbeterd en hebben we veel verharding verwijderd. Zie ook deze film van omroep Gelderland.

De bestaande duikers (buizen onder de grond waar water doorheen stroomt) zijn  vergroot zodat het water sneller weg kan. Ook is de afvoer vanuit de vijver aan de Dijkgraaf de Leeuwweg verbeterd.

Het regenwater van de Schutsstraat, Middendam, Valksestraat, Citadelstraat en Brouwershof wordt naar watergangen afgevoerd. Hierdoor loopt het riool bij hevige regen niet meer zo snel over.

In 2022 beginnen we het het uitvoeren van de maatregelen aan de Schoolstraat-Melkstraat en Heuvelstraat. Ook zijn we bezig met voorbereidingen om de Greffelingsestraat aan te pakken.

Heuvelstraat

In 2022 gaan we aan de slag in de Heuvelstraat. De Heuvelstraat wordt dan nieuw asfalt aangebracht. Ook is er overlast door boomwortelopdruk. Daarom gaan we de stoepen opnieuw leggen. Ter hoogte van de Citadelstraat worden snelheidsremmende maatregelen toegepast. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om wateroverlast in het dorp tegen te gaan.
Bij de te downloaden bestanden vindt u 2 tekeningen van hoe de Heuvelstraat eruit komt te zien.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Amber van de Tillaart via het mailadres avdtillaart@westmaasenwaal.nl of via telefoonnummer 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?