Eerdere controles

Op 4 oktober heeft de gemeente West Maas en Waal een tweede controle gehouden in het kader van de voornemens voor het opleggen van handhavingsmaatregelen. Op dat moment waren de overtredingen door Bert’s Animal Verhuur nog niet gestopt.

Daarvoor, op 15 juni, was er een integrale actiedag georganiseerd. Daar waren ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de politie bij betrokken. Er zijn toen verschillende overtredingen geconstateerd op het terrein van Bert’s Animal Verhuur in Appeltern.

Opleggen van handhavingsmaatregelen

In oktober zijn er handhavingsmaatregelen opgelegd voor de overtredingen die door Bert’s Animal Verhuur worden begaan. Er zijn lasten onder dwangsom en lasten onder bestuursdwang opgelegd voor de illegale bouwwerken en de hondenfokkerij die op het perceel van Bert’s Animal Verhuur geconstateerd zijn. Daarnaast is er een last onder dwangsom opgelegd voor de verhuur van dieren.

De gemeente kan geen handhavingsmaatregelen nemen over het welzijn van de dieren. Dit is namelijk niet de bevoegdheid van de gemeente, maar van de NVWA.

Controlerapporten en hoe verder

Bert’s Animal Verhuur had tot 24 november de tijd gekregen om de overtredingen te stoppen. Over de controle van 25 november worden rapporten gemaakt. Daarin staan de conclusies. Wanneer deze controlerapporten klaar zijn zal het college van burgemeester en wethouders verder actie ondernemen. Als er sprake is van overtredingen zal zij overgaan tot het daadwerkelijk opleggen van dwangsommen en het uitvoeren van bestuursdwang.

Meteen nadat het college dit besluit heeft genomen en de belanghebbende op de hoogte is gebracht, zal de gemeente het besluit openbaar maken.