Gemeente West Maas en Waal heeft een sluitende begroting. De gemeente houdt de nodige reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. Maar er is voldoende financiële ruimte om de komende jaren te investeren in leefbare dorpen.      

Uitdagende ontwikkelingen

“We zijn als college tevreden met onze gezonde financiële positie, een resultaat van ons stabiele en realistische financieel beleid. Hierdoor hebben we de ruimte om onze ambities te realiseren” aldus wethouder Frans van Gelder. De ontwikkelingen deze tijd hebben een behoorlijke weerslag op het huishoudboekje van de gemeente. Frans van Gelder licht toe: “Denk aan de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de stikstofcrisis, de woningmarktcrisis en de inflatie. Al deze ontwikkelingen zijn zowel voor de gemeente als voor onze inwoners en ondernemers grote uitdagingen. Uiteraard kijken we op welke manier we onze inwoners in deze moeilijke tijd kunnen ondersteunen”.

Leefbare dorpen

Wethouder Frans van Gelder: “Deze begroting zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in leefbare dorpen. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn onder andere betaalbare woonruimte, goed onderhouden wegen en openbare ruimtes. Verder zetten we meer in op voorlichting en preventie voor onze jeugd. Daarnaast gaan we aan de slag met het herijken van het minimabeleid en het verbeteren van de dienstverlening voor onze inwoners”. 

Financiële positie op langere termijn onzeker

Het college verwacht vanaf 2026 financiële uitdagingen. Het Rijk geeft tot en met 2025 incidenteel extra geld. Maar vanaf 2026 zijn de bijdragen van het Rijk onzeker. Hierdoor is er beperkt ruimte voor structurele uitgaven.

Gemeenteraad binnenkort aan zet

De programmabegroting is voorgelegd aan de gemeenteraad. In de Maas&Waler van 26 oktober staan de reacties van de verschillende partijen over de begroting. Inwoners weten zo de mening van hun volksvertegenwoordigers en kunnen hierover in gesprek gaan. Daarnaast kunnen raadsleden hierdoor het debat over de begroting beter voorbereiden.
In de vergadering op 2 november neemt de raad een besluit.