Gemeente West Maas en Waal sluit het jaar 2021 af met een behoorlijk overschot. Daarmee heeft de gemeente een extra financiële buffer voor de komende jaren. Het geeft echter geen tendens weer omdat het met name is veroorzaakt door incidentele meevallers. 

Goede uitgangspositie komende jaren maar wel vinger aan de pols

Namens het college legt wethouder Frans van Gelder uit: “Het overschot van ruim 3,5 miljoen is heel mooi. En het is natuurlijk fijn dat we een extra buffer hebben om tegenvallers op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenstijgingen die aan de orde van de dag zijn. Het geeft in ieder geval een goede uitgangspositie de komende jaren. Maar we kunnen ons helaas niet rijk rekenen met dit overschot. Het komt met name door incidentele meevallers”. 

Incidentele meevallers

Frans van Gelder legt uit: “De zorgkosten hebben we vorig jaar veilig ingeschat en daar houden we nu geld op over. Verder hadden we vorig jaar meevallers door de verkoop van gronden en waren de legesopbrengsten aanmerkelijk hoger dan geraamd. Ook het niet kunnen opstarten van projecten en activiteiten en het maken van andere keuzes hebben een aandeel gehad in dit resultaat. De laatste 2 jaar zijn bijzonder geweest als gevolg van de coronapandemie. Dat maakt inschatten lastig”. 

Vooruitblik in de voorjaarsnota

In de voorjaarsnota staan de financiële kaders voor de komende jaren. Zodra het nieuwe collegeprogramma bekend is met de activiteiten voor de komende jaren, volgt een specifiekere uitwerking. De financiële kaders bieden ruimte om bestuurlijke ambities te realiseren.

Gemeenteraad binnenkort aan zet

De jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022 worden de komende weken voorgelegd aan de gemeenteraad. In de vergadering op 7 juli neemt de raad hierover een besluit.