Wat is het?

De witgoedregeling zorgt ervoor dat u vergoeding krijgt voor de vervanging aanschaf (en/of economisch verantwoorde reparatie) van een duurzaam gebruiksgoed. Voorbeelden van een duurzaam gebruiksgoed zijn onder andere een wasmachine, wasdroger, (combi)magnetron, fornuis, oven, koelkast, diepvries, stofzuiger, strijkijzer/strijkplank, vloerbedekking, gordijnen, bankstel, eethoek, kast, bed met toebehoren, etc.. Ook de kosten van herstel kunnen hieronder vallen als dat economisch verantwoord is.

Waar heb ik recht op?

De hoogte van de bijdrage is maximaal € 500,-. De vergoeding moet worden besteed aan het doel waarvoor hij wordt ontvangen. Dat moet gebeuren in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend en goedgekeurd. U moet aan de hand van aankoop- en/of betalingsbewijzen kunnen aantonen dat de ontvangen vergoeding is besteed aan het doel waarvoor die is ontvangen. Er kan géén vergoeding meer worden aangevraagd voor een kalenderjaar dat inmiddels is verstreken.

Er kan slechts 1x per 3 jaar een aanvraag worden ingediend. Het tijdvak vangt aan op de datum van toekenning van de aanvraag.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de witgoedregeling, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een alleenstaande, alleenstaande ouder of een gezin die ingeschreven is in de gemeente West Maas en Waal (thuiswonenden en personen die in een inrichting verblijven, zijn uitgesloten;
  • u woont zelfstandig;
  • u bent aangewezen op een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en u heeft weinig of geen vermogen;
  • u heeft een zogenaamd duurzaam gebruiksgoed dat noodzakelijk vervangen (en/of economisch verantwoord gerepareerd) moet worden;
  • u heeft in de afgelopen 3 jaren géén aanvraag op grond van deze regeling gedaan of de eerder gedane aanvraag heeft het maximaal uit te keren bedrag van € 500,- niet overschreden;
  • het tijdvak van 3 jaren begint op de datum van toekenning van de aanvraag.

Ook kunt u in aanmerking komen wanneer u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijdrage aan bij Werkzaak Rivierenland.Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen Witgoedregeling

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?