Minimaregelingen

geld

Wanneer u een minimum inkomen heeft en moeite heeft daarmee rond te komen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor financiële hulp van de gemeente. Wij hebben hiervoor een aantal gemeentelijke regelingen.