Waar zou in Altforst in de toekomst nog gebouwd kunnen worden? Hierover is nagedacht. Er is een idee voor een grootschalige woningbouwontwikkeling.

We horen graag wat u van het plan vindt

Er was een informatieavond op dinsdag 19 oktober in de Uithof. We informeerden u toen over de mogelijke toekomstige woningbouwontwikkeling door het geven van een presentatie. De ontwikkeling richt zich op de zuidoostkant van Altforst. Wij hebben hiervan een tekening gemaakt, die u vindt bij de downloads.
Ook hebben we gevraagd uw mening te geven over het plan, door het invullen van een reactieformulier. 

Samenvatting van de reacties van de inwoners

We hebben uw opmerkingen en de antwoorden op de 3 gestelde vragen verzameld in een samenvatting. Hierin leest u dat we een integrale visie voor het dorp gaan opstellen. Natuurlijk betrekken we inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden uit het dorp bij het maken hiervan.
We verwachten in het 2e kwartaal van 2022 de eerste gesprekken met belanghebbenden hierover te voeren.