Waar zou in Altforst in de toekomst nog gebouwd kunnen worden? Hierover is nagedacht. Er is een idee voor een grootschalige woningbouwontwikkeling.

We horen graag wat u van het plan vindt

Er was een informatieavond op dinsdag 19 oktober in de Uithof. We informeerden u toen over de mogelijke toekomstige woningbouwontwikkeling door het geven van een presentatie. De ontwikkeling richt zich op de zuidoostkant van Altforst. Wij hebben hiervan een tekening gemaakt, die u vindt bij de downloads.

Het vervolg

Tijdens de informatieavond kon u uw mening geven over het plan, door het invullen van een reactieformulier. U had tot en met zondag 24 oktober de tijd om dit in te leveren of op te sturen.
Met de uitkomsten beslist de gemeente (het college) over het vervolg van het plan.