Waar zou in Altforst in de toekomst nog gebouwd kunnen worden? Hierover is nagedacht. Er is een idee voor een grootschalige woningbouwontwikkeling.

We horen graag wat u van het plan vindt

Er was een informatieavond op dinsdag 19 oktober 2021 in de Uithof. We informeerden u toen over de mogelijke toekomstige woningbouwontwikkeling door het geven van een presentatie. De ontwikkeling richt zich op de zuidoostkant van Altforst. Wij hebben hiervan een tekeninglink naar pdf bestand gemaakt, die u vindt bij de downloads.
Ook hebben we gevraagd uw mening te geven over het plan, door het invullen van een reactieformulier. 

Samenvatting van de reacties van de inwoners

We hebben uw opmerkingen en de antwoorden op de 3 gestelde vragen verzameld in een samenvatting. Hierin leest u dat er op dit moment veel ontwikkelingen zijn in Altforst. Daarom gaan we een integrale visie voor het dorp opstellen. In deze visie nemen we (nieuwe) woningbouwinitiatieven mee.
Meer informatie over de integrale visie en de Dorpendeal vindt u op onze nieuwspagina.
 

Lopende woningbouwontwikkelingen

Op dit moment zijn er meerdere lopende woningbouwinitiatieven, waaronder aan de Kerkstraat-Kerkdwarsstraat en aan de Woerdsestraat. Deze ontwikkelingen worden niet vertraagd door het opstellen van de integrale visie. De voorbereiding van deze projecten loopt gewoon door, zodat er op korte termijn nieuwe woningen in Altforst gerealiseerd worden.

Te downloaden bestanden: