Wat is het?

Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Hoe werkt het?

Door een consulent van VraagWijzer wordt tijdens een huisbezoek met u besproken welke problemen u ervaart in het gebruik van uw woning. Daarbij wordt onderzocht of u zelf uw probleem kunt oplossen met behulp van bijvoorbeeld familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of u geholpen bent met een algemene hulpdienst en of een verhuizing naar een andere wel aangepaste woning voor u mogelijk is. Ook wordt daarbij betrokken of bepaalde hulpmiddelen in de normale handel (bijv. bouwmarkt) te koop zijn (bijv. handgrepen/beugels, verhoogd toilet etc.). In dat geval kunt u dat namelijk zelf aanschaffen.

Soms is het direct duidelijk en is een woonvoorziening noodzakelijk. Soms is het niet volledig duidelijk en is het nodig een onafhankelijk medisch advies op te vragen.

Als duidelijk is dat een woonvoorziening noodzakelijk is dan kan dat bijvoorbeeld zijn:

  • verbeteren van de toegangspaden
  • drempels verwijderen
  • aanpassen van keuken of badkamer
  • installeren van een traplift
  • een douch-/toiletstoel of tillift plaatsen.

Een woonvoorziening kan in natura worden geleverd. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert.

U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd). Voor een uitgebreide woningaanpassing, bijv. een aanbouw, gelden weer andere regels. Zo moet er dan een aanpassingsplan komen, offertes van meerdere aannemers worden ingediend etc. Om welke voorziening het ook gaat u wordt over de procedure altijd geïnformeerd door de consulent van VraagWijzer

Voor een woonvoorziening is een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het CAK bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wilt u zelf aanpassingen doen in uw huis waardoor u er kunt blijven wonen als u ouder wordt. Bijvoorbeeld door een slaap- en badkamer op de begane grond te maken. De Toekomstbestendig Wonen Lening maakt het voor u mogelijk!

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via 0487 790 790.
  • U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl. U stelt in uw mail uw vraag. Als dat nodig is, geeft u extra uitleg.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw vraag verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan). U ondertekent het verslag en zet er eventueel opmerkingen bij. Dan stuurt u het verslag terug naar VraagWijzer.

Is in het verslag aangegeven dat de gemeente voor de oplossing moet zorgen? Of heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met de oplossing die in het verslag staat en vindt u dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden?

Dan heeft u met het terugsturen van het verslag hiervoor meteen een aanvraag ingediend.

Hoelang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?