Wat is het?

Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Hoe werkt het?

Door een consulent van VraagWijzer wordt tijdens een huisbezoek met u besproken welke problemen u ervaart in het gebruik van uw woning. Daarbij wordt onderzocht of u zelf uw probleem kunt oplossen met behulp van bijvoorbeeld familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of u geholpen bent met een algemene hulpdienst en of een verhuizing naar een andere wel aangepaste woning voor u mogelijk is. Ook wordt daarbij betrokken of bepaalde hulpmiddelen in de normale handel (bijv. bouwmarkt) te koop zijn (bijv. handgrepen/beugels, verhoogd toilet etc.). In dat geval kunt u dat namelijk zelf aanschaffen.

Soms is het direct duidelijk en is een woonvoorziening noodzakelijk. Soms is het niet volledig duidelijk en is het nodig een onafhankelijk medisch advies op te vragen.

Als duidelijk is dat een woonvoorziening noodzakelijk is dan kan dat bijvoorbeeld zijn:

  • verbeteren van de toegangspaden
  • drempels verwijderen
  • aanpassen van keuken of badkamer
  • installeren van een traplift
  • een douch-/toiletstoel of tillift plaatsen.

Een woonvoorziening kan in natura worden geleverd. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert.

U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd). Voor een uitgebreide woningaanpassing, bijv. een aanbouw, gelden weer andere regels. Zo moet er dan een aanpassingsplan komen, offertes van meerdere aannemers worden ingediend etc. Om welke voorziening het ook gaat u wordt over de procedure altijd geïnformeerd door de consulent van VraagWijzer

Voor een woonvoorziening is een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

  • U neemt telefonisch contact op met VraagWijzer op 0487 790 790.U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?