In het oostelijk deel van de Zandstraat zijn een paar jaar geleden bomen gekapt. Dit was nodig omdat de wortels van de bomen het straatwerk omhoog drukten. Dit leverde gevaarlijke situaties op.
Ondertussen is het asfalt toe aan groot onderhoud. Daarnaast kregen wij meldingen over hardrijders, onveilige verkeerssituaties, wateroverlast en trillingen in de straat. We hebben besloten al deze zaken in een keer aan te pakken. Dit doen we door het herinrichten van de straat.

Het definitief ontwerp is klaar

U heeft kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Deze reacties verzamelden wij in een reactienota. In deze nota leest u ook ons antwoord op de reacties. Op basis van deze reacties hebben we het voorlopig ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. De tekening van het definitief ontwerp staat bij de te downloaden bestanden. Op basis van deze tekening wordt het plan in de praktijk uitgevoerd.

De uitvoering

Het definitief werken we verder uit in detail. Vervolgens gaan we op zoek naar een aannemer die het werk uitvoert. De aannemer maakt een planning en een faseringsplan. Dit is om de woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens de uitvoering. Zodra de aannemer bekend is informeren wij u over deze planning en fasering. Hoe we dat doen is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.
U krijgt tegen die tijd van ons een brief met een uitnodiging. We verwachten dat dit aan het begin van het voorjaar 2022 is.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Lars Kemperman. Hij is bereikbaar via lkemperman@westmaasenwaal.nl. Alleen op maandag is hij aanwezig en bereikbaar via telefoonnummer 14 0487

Heeft u gevonden wat u zocht?