In het oostelijk deel van de Zandstraat zijn een paar jaar geleden bomen gekapt. Dit was nodig omdat de wortels van de bomen het straatwerk omhoog drukten. Dit leverde gevaarlijke situaties op.
Ondertussen is het asfalt toe aan groot onderhoud. Daarnaast kregen wij meldingen over hardrijders, onveilige verkeerssituaties, wateroverlast en trillingen in de straat. We hebben besloten al deze zaken in een keer aan te pakken. Dit doen we door het herinrichten van de straat.

Installeer de BouwApp en u blijft eenvoudig op de hoogte

QR-code om BouwApp te downloaden

Wij informeren aanwonenden en geïnteresseerden via een app.

Deze app, de BouwApp, is eenvoudig op uw telefoon te installeren.
Dit doet u als volgt:

  • scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden
  • zoek in de app naar 'herinrichting Zandstraat-Oost Beneden-Leeuwen 
  • open het project en klik op 'volgen'
  • selecteer betreffende doelgroep

Het definitief ontwerp is klaar

U heeft kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Deze reacties verzamelden wij in een reactienota. In deze nota leest u ook ons antwoord op de reacties. Op basis van deze reacties hebben we het voorlopig ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. De tekening van het definitief ontwerp staat bij de te downloaden bestanden. Op basis van deze tekening wordt het plan in de praktijk uitgevoerd.

De uitvoering en bewonersbijeenkomst

Het definitief ontwerp is in detail uitgewerkt. We zijn nu op zoek naar een aannemer die het werk uitvoert. De aannemer maakt een planning en een faseringsplan. Dit is om de woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens de uitvoering. Als dit klaar is nodigen wij u uit voor een bewonersbijeenkomst. We verwachten dat dit in december 2022 is.

Bouwkundige opnamen

We laten bij bijna alle woningen een bouwkundige opname doen. Een gespecialiseerd bedrijf legt de staat van uw woning vast. Dan is er bij het eventueel ontstaan van schade duidelijk of dit wel of niet tijdens de werkzaamheden is ontstaan. 

Liander vervangt kabels en leidingen

De leidingen zijn verouderd en van slechte kwaliteit. Van Gelder vervangt of vernieuwt, in opdracht van Liander, het elektriciteitsnet en gasnet. De bedoeling is dat ook enkele verouderde waterleidingen worden vervangen door Vitens. 

Planning

Het is een langdurige klus. De werkzaamheden aan de leidingen zijn gepland van begin oktober 2022 tot in april 2023. Het kan zijn dat deze werkzaamheden vanaf begin 2023 overlappen met het werk van de aannemer die met de herinrichting aan de slag gaat. Hierover hoort u meer tijdens de nog te organiseren bewonersavond.
Liander / Van Gelder heeft de planning aangepast. De fasen worden nu in de volgorde 3, 1, 4, 2 uitgevoerd. Bij de te downloaden bestanden staat een afbeelding van hoe de fasering in de straat verloopt.

Bereikbaarheid woningen

Woningen/bedrijfspanden blijven bereikbaar. Wordt gewerkt vóór de woning of bedrijf, dan is parkeren op de oprit helaas niet mogelijk. Dit duurt een paar dagen tot maximaal een week.  Wilt u dan uw auto elders parkeren?

Tijdelijk éénrichtingsweg

Om de veiligheid van de weggebruikers, aanwonenden te kunnen garanderen én om veilig te kunnen werken, wordt de straat tijdelijk een éénrichtingsweg. De omleiding is via de Van Heemstraweg en de Nijverheidsstraat. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanleg van de kabels en leidingen? Neem dan gerust contact op met Barend Bunt van Van Gelder, via telefoonnummer 088 115 4000.

Heeft u vragen over de herinrichting? Neem dan contact op met projectleider Lars Kemperman. Hij is bereikbaar via lkemperman@westmaasenwaal.nl. Alleen op maandag is hij aanwezig en bereikbaar via telefoonnummer 14 0487

Heeft u vragen over het werk buiten, in het algemeen? Neem dan contact op met onze toezichthouder Rob Jansen. Hij is bereikbaar via rob.jansen@rjciviel.nl of via telefoonnummer 06 5336 4499.

Heeft u gevonden wat u zocht?