In het oostelijk deel van de Zandstraat zijn een paar jaar geleden bomen gekapt. Dit was nodig omdat de wortels van de bomen het straatwerk omhoog drukten. Dit leverde gevaarlijke situaties op.

Ondertussen is het asfalt toe aan groot onderhoud. Daarnaast kregen wij meldingen over hardrijders, onveilige verkeerssituaties, wateroverlast en trillingen in de straat. We hebben besloten al deze zaken in een keer aan te pakken. Dit doen we door het herinrichten van de straat.

Het definitief ontwerp

Samen met de aanwonenden hebben we een heel traject doorlopen om te komen tot een definitief plan. De tekening van het definitief ontwerp staat bij de te downloaden bestanden. Op basis van deze tekening is het plan in de praktijk uitgevoerd.

Het groenplan

Dit staat bij de te downloaden bestanden. We beginnen in de week van 22 januari met het planten van het groen in de groenvakken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting of het groenplan? Neem dan contact op met projectleider Lars Kemperman. Hij is bereikbaar via lkemperman@westmaasenwaal.nl. Alleen op dinsdag is hij aanwezig en bereikbaar via telefoonnummer 14 0487.

Te downloaden bestanden

Heeft u gevonden wat u zocht?