Zitting gemeentelijk stembureau

De zittingen van het GSB vinden plaats op 7 juni 2024 en op 10 juni 2024 om 09.00 uur.

De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, Dijkstraat 11 in Beneden-Leeuwen.

Op vrijdag 7 juni 2024 controleert het GSB de processen-verbaal. Deze zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni 2024. Bij optelfouten of onverklaarbare verschillen vindt er een hertelling plaats van de lijst of van het betreffende stembureau. Dit doen de leden en ondersteuners van het GSB. Eventuele fouten worden verbeterd. Daarna worden de stemmen ingevoerd in de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen). Vervolgens wordt de zitting geschorst.

Op maandag 10 juni 2024 wordt de zitting van het GSB hervat. Tijdens deze zitting wordt de definitieve uitslag op gemeentelijk niveau vastgesteld en bekend gemaakt. Ook wordt een proces-verbaal met de uitslag opgemaakt.

Openbaarmaking

Direct na de zitting van 10 juni 2024 worden de processen-verbaal gepubliceerd op de website van de gemeente.