Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van vier vrijstaande (levensloopbestendige) woningen ten zuiden van de woning Kampsestraat 2 in Boven-Leeuwen.

U kunt het bestemmingsplan inzien en hierop reageren

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 06 4500 7148.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Kampsestraat 2, Boven-Leeuwen(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVKampsestraat2-BVA1

Tot en met 1 februari 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 februari 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.