Wat regelt dit bestemmingsplan?

De transformatie van schuur naar een schuurwoning.

U kunt het plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 20 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Merve Öner via moner@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3

NL.IMRO.0668.BOVKampsestraat3-BVA1

Tot en met donderdag 1 augustus 2024 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 2 augustus 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.