De riolering is aan vervanging toe in de GM Poststraat. Hiervoor moeten we de hele straat opbreken. Dit biedt ons meteen de kans om de straat opnieuw in te richten.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

In mei organiseerden we een inloopavond. U kon twee schetsontwerpen bekijken en vragen stellen. Door het invullen van een reactieformulier kon u laten weten wat u van de schetsontwerpen vond.

Wij verzamelden alle reacties in een reactienota. In deze reactienota staan ook onze antwoorden op uw reacties. We hebben zo veel als mogelijk de reacties in het ontwerp verwerkt.

We hebben gekozen voor de optie met eenrichtingsverkeer. De enige wijziging is de rijrichting. Die is nu van de Grachtstraat naar de Hogeweg. Het definitieve ontwerp is ook nog aangepast op twee punten:

  • In de drie bomen naast de sportschool rusten ransuilen. We mogen die mogen niet weghalen. Ze blijven staan en daartussen komen parkeerplaatsen.
  • We willen minder verharding in de woonstraten en meer beplanting. Dat zijn nieuwe afspraken voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De stoep aan de oneven zijde vervalt en tussen de inritten komt beplanting. We bepalen later de beplantingsvorm en soort en ook de boomsoort.
  • De straat maken we in een V-vorm zodat het regenwater in het midden stroomt. Er zijn nu geen goten meer nodig. 
     

De uitvoering start in 2023

We gaan het definitieve ontwerp technisch uitwerken en daarna op zoek naar een aannemer. We verwachten dat deze volgend jaar aan de slag kan met het uitvoeren van het werk. In februari 2023 laten we u met een brief weten wat de stand van zaken is. 

Werkzaamheden in december 2022

Er zijn al wat werkzaamheden die we in 2022 gaan doen.

Maandag 12 december kappen we 11 bomen. Dit zijn de bomen tussen huisnummer 6 en de Grachtstraat. Na het kappen blijft het onderste deel van de boom in de grond achter. Die halen we weg tijdens de rioolwerkzaamheden in 2023. De drie bomen naast de sportschool blijven staan. In deze bomen rusten ransuilen en daarom mogen we deze bomen niet weghalen.
 

Bel of mail ons gerust

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze projectleider Marco Barendse via 14 0487 of via mbarendse@westmaasenwaal.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?