De riolering is aan vervanging toe in de GM Poststraat. Hiervoor moeten we de hele straat opbreken. Dit biedt ons meteen de kans om de straat opnieuw in te richten.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

In mei 2022 organiseerden we een inloopavond. U kon twee schetsontwerpen bekijken en vragen stellen. Door het invullen van een reactieformulier kon u laten weten wat u van de schetsontwerpen vond.

Wij verzamelden alle reacties in een reactienota. In deze reactienota staan ook onze antwoorden op uw reacties. We hebben zo veel als mogelijk de reacties in het ontwerp verwerkt.

We hebben gekozen voor de optie met eenrichtingsverkeer. De enige wijziging is de rijrichting. Die is nu van de Grachtstraat naar de Hogeweg. Het definitieve ontwerp is ook nog aangepast op 2 punten:

  • In de drie bomen naast de sportschool rusten ransuilen. Daarom mogen we deze bomen niet kappen. Ze blijven staan en ertussen komen parkeerplaatsen.
  • De straat maken we in een V-vorm zodat het regenwater naar en in het midden stroomt. Daarom zijn er geen goten meer nodig. 

De uitvoering start in 2024

Eerst moeten de nutsbedrijven nog aan de slag. Zij beginnen niet in januari 2024 maar in de week van 6 mei. Tegen die tijd  informeren zij u hierover. Wij informeren u tijdig wanneer wij aan de slag gaan. 

Bel of mail ons gerust

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze projectleider Ingmar Knip via 14 0487 of via iknip@westmaasenwaal.nl .

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?