Reactie bewonerAntwoord gemeente
Ik kies voor optie A, mits de inritband in zuidelijke richting wordt verlengd (ivm éénrichting), omdat ik anders bij het verlaten van de uitweg, van de stoep af bonk met de auto, wat slecht is voor velgen, banden en onderstel. Indien dit niet mogelijk is, kies ik voor optie B

Per perceel kan de uitweg maximaal 4,5m breed worden. Uw wens past hierin. We verwerken dit in het ontwerp.

Wij willen graag kiezen voor optie A de eenrichtingsweg, 

 1. We willen wel graag voor fietsen en bromfietsen 2 richtingen behouden. 
 2. Graag ook 2 drempels om snelheid terug te dringen.
 3. En graag bomen die niet zo groot worden.
 1. Fietsers en snorfietsers mogen  in twee richting rijdenen. Hier is de breedte van de weg op berekend.
 2. Drempels maken we niet meer. Dat is bepaald in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (nog geldig).
 3. We kiezen bomen die passen bij de beschikbare bovengrondse ruimte. Waarschijnlijk wordt het een bomensoort die smal blijft.
Wij gaan voor schetsontwerp A dus het eenrichtingsplan.Dank u wel voor het aangeven van uw voorkeur.
 1. Voorstander van schetsontwerp optie A (eenrichtingsverkeer) - geen drempels! - groenvoorziening met weinig "afval" - voorkeur rijrichting Grachtstraat -> Hogeweg (zie ook toelichting onderstaand) 
 2. Is er gedacht aan bijvoorbeeld afval diensten? zijladers aan rechter zijde. Kliko's staan op trottoir zijde oneven huisnummers (dit is bij variant B niet eens mogelijk met een trottoir van 90cm breed. Dan worden voetgangers gedwongen de rijbaan op te stappen, en dan ook nog lichtmasten die obstakel vormen.
 3. Komt er ook nog een gelegenheid om het DO te bekijken ? incl. positie lichtmasten (er staat er nu bij mij 1 in het trottoir voor het huis) 
 4. Gezien ik gebruik maak van een elektrische auto die ik elke dag moet laden, dit doe ik met een lader aan huis, hoor ik graag of hier een voorziening voor kan worden getroffen.
 1. Drempels maken we niet meer. Dat is bepaald in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (nog geldig).
 2. Dit is een mogelijk nadeel van de 1-richting optie. De minicontainers staan dan voor de groenvakken of op een aangewezen parkeervak bij de voorgestelde rijrichting. Door de rijrichting voor Avri om te draaien, lossen we dit probleem op.
 3. Het definitief ontwerp plaatsen we op onze website: www.westmaasenwaal.nl/gmpoststraat. Hier krijgt u bericht van. De plekken van de lichtmasten staan niet op dit ontwerp. Hier maken we later een plan voor.
 4. We proberen hier bij de uitvoering rekening mee te houden.
Onze voorkeur gaat uit naar optie A met eenrichtingsverkeer. Enkele punten die we wel graag zouden willen zien zijn: 
 1. Eenrichting vanuit de andere zijde zodat de afvalverwerker ook de kliko's kunnen legen en niet tegen het verkeer inrijden en je als bestuurder meteen op het trottoir staat. 
 2. Afgeronde hoeken met een behoorlijke radius voor het makkelijker inrijden bij de parkeerhavens en eventueel bij de inritten.
 3. Bomen die niet zoveel hars afgeven. - Bomen niet zoveel blad verliezen en niet zo kollosaal worden.
 4. Lantaarnpalen aan de tegenovergestelde kant van de parkeervakken. 
 5. Onderbrekingen van de parkeervakken (kinderkopjes of iets dergelijks).
 1. De minicontainers moeten in de rijrichting aan de rechterkant staan.  Bij de voorgestelde rijrichting is dit op een parkeervak of onder de bomen. Bij de omgedraaide richting staan de containers op de stoep aan de oneven zijde. Dat is handiger.
 2. We passen hier onze standaarden toe.
 3. Hier houden we rekening mee.
 4. Dit volgt uit het verlichtingsplan. Het is gebruikelijk om lichtmasten om-en-om in de straat te plaatsen.
 5. We scheiden de parkeervakken met kinderkopjes.
Wij vinden de eerste optie van de éénrichtingsweg de mooiste/beste optie. Rust in de straat, mooie parkeervakken en lijkt ons ook een veiligere optie.Dank u wel voor het aangeven van uw voorkeur.
Optie B heeft zeer sterk de voorkeur. Tweerichtingsverkeer is voor mij zeer fijn. De straat is in mijn ervaring rustig met ander verkeer en in het zeldzame geval dat er een tegenligger is zijn er genoeg uitwijk plaatsjes bij de opritten om gewoon even sociaal aan de kant te gaan. Optie B heeft ook een stuk meer groen, wat ik ook fijn vind. Optie B voelt tevens gewoon goed en vertrouwd gezien het veel lijkt zoals het nu is. Dank u wel voor het aangeven van uw voorkeur.
 1. er zijn meerdere gezinnen in deze straat met 2 of 3 auto's. Nu zie je op zich dat parkeren geen probleem is. Alleen soms bij het stuk fysio kan het te druk zijn. 
 2. bij eenrichtingsverkeer lijkt mij dat er teveel verkeer zal rijden door de straat. Worden de andere straten in de buurt dan ook eenrichtingsverkeer?
 3. om zoveel mogelijk auto's te kunnen parkeren in deze straat zijn jullie genoodzaakt om niet met parkeervakken te gaan werken. Waarom iets veranderen wat nu werkt? 
 4. wat voor een boom komt er voor terug?
 5. hoe lang duurt dit project en wanneer wordt dit uitgevoerd? 
 1. Dank u wel voor uw opmerking.
 2. Op termijn kunnen meerdere straten éénrichting worden. Daar is nu geen aanleiding voor.
 3. Andere bewoners geven de voorkeur aan een strakkere indeling van de straat voor wandelen, parkeren en rijden.
 4. We kiezen bomen die passen bij de beschikbare bovengrondse ruimte. Waarschijnlijk wordt het een bomensoort die smal blijft.
 5. We verwachten dat de uitvoering twee maanden duurt. De start valt vermoedelijk in het 2e kwartaal van 2023. U krijgt in februari een brief met de stand van zaken.

Mijn vraag is waarom eenrichtingsverkeer? 

Het lijkt me dat men dan veel harder door de straat gaan scheuren. Dit lijkt mij veel onveiliger. 

Maak dan voor Roelofs Fysiotherapie aparte parkeervakken, zodat er voor de bewoners van onze straat tenminste genoeg parkeerplaats overblijft. 

Eénrichting heeft het voordeel dat voor de woningen met even nummers meer ruimte is voor parkeren. Er zijn ook nadelen waaronder de verkeerssnelheid. Bij de voorgestelde rijrichting staan de minicontainers op de ophaaldag op de parkeerplaatsen. Dat is niet handig.
Optie A heeft de voorkeur
voorkeur voor klein groen (struikjes) en eventueel leibomen
Drempels (1-2 stuks) mogen wel in de straat komen
Drempels maken we niet meer. Dat is bepaald in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (nog geldig).
Graag trottoirs vlakhouden en inritbanden toepassen. Verlaagde banden zijn lastig voor rollator.We passen inritbanden bij uitwegen toe.
 

Voorkeur voor optie A (eenrichting)

 1. Smallere trottoirs, wel bomen maar niet van die hele grote. Liefst leibomen). P-vakken en drempels aanleggen.
 2. Lantaarnpaal bij nr. 5 graag verplaatsen
 1. Bij de éénrichtingsoptie hoeven de trottoirs niet smaller dan op het ontwerp staat. We kiezen bomen die passen bij de beschikbare bovengrondse ruimte. Waarschijnlijk wordt het een bomensoort die smal blijft. Drempels maken we niet meer, omdat ons beleid dat zo bepaald.
 2. Voor de lantaarnpalen maken we nog een plan. Daarin staat op welke plek ze komen.

Voorkeur voor optie A.
geen bomen en geen drempels in de straat
op Grachtstraat graag een bladcontainer.

Er komen wel bomen terug. Dit zijn we verplicht omdat we de huidige bomen kappen.

De mogelijkheid van een bladkorf bekijken we apart van dit project.

Voorkeur voor éénrichtingverkeer.Dank u wel voor het aangeven van uw voorkeur.
Verschrikkelijk dat de bomen weg gaan!! Kan er met de herplaatsing van nieuwe bomen rekening gehouden worden gehouden met biodiversiteit?
Verschillende soorten ipv 1 soort. En worden ze allemaal in 1 keer weggehaald of kan dit in etappes, zodat de dieren die erin leven nog een andere plek kunnen zoeken?

Dit vinden we een goed voorstel. Bij de keuze van de boomsoort houden we daar rekening mee.

We gaan uitzoeken of in meerdere etappes kappen bijdraagt aan het welzijn van de dieren die erin leven.