Meedoen-regeling tot en met 17 jaar

Wat is het?

De gemeente West Maas en Waal stimuleert dat kinderen mee kunnen doen aan leerzame, gezonde of leuke activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt. Ook willen wij de deelname door kinderen aan sportieve en recreatieve activiteiten bevorderen. Sporten en meedoen aan activiteiten is echter niet goedkoop. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor uw kind(eren) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Waar moet ik aan voldoen?

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan de ouders/verzorgers ten behoeve van kinderen tot 18 jaar. Natuurlijk bent inwoner van onze gemeente. Daarnaast heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig eigen vermogen. Ook kunt u een aanvraag indienen als u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Waarvoor is het?

Voor 0 tot 18 jarige kinderen gaat het om de kosten van:

A. maatschappelijke participatie jeugd: onder kosten voor maatschappelijke participatie worden in ieder geval geacht inbegrepen te zijn kosten gerelateerd aan school (bijv. oudervereniging, kosten van deelname aan (buiten)schoolse activiteiten), noodzakelijke behoeften zoals kleding en vervoerskosten (ook voor deelname aan activiteiten), een fiets (of onderhoud daarvan), vakantie- en kinderactiviteiten door het jaar heen, lidmaatschap van een vereniging die zich richt op sociale, culturele of educatieve activiteiten (zoals muziek- of, toneelvereniging en de kosten van benodigdheden/attributen die daarmee verband houden) en

B. sport- en bewegen: hieronder worden in ieder geval geacht inbegrepen te zijn

  • lidmaatschap van een vereniging of club die zich richt op sport en/of beweegactiviteiten;
  • kosten van attributen, kleding en schoeisel die deelname aan (al dan niet verenigings- of clubverband) sport- en/of recreatieve activiteiten mogelijk maakt;
  • kosten verbonden aan de deelname aan de sport- of beweegactiviteiten;
  • kosten van sport of beweegactiviteiten die niet in verenigingsverband worden beoefend, etc..

Waar heb ik recht op?

Als u aan de voorwaarden voldoet heeft u voor het kind recht op een bijdrage van maximaal € 525,- per kind per kalenderjaar, welke bestaat uit:

A. Een bedrag van maximaal € 175,- ten behoeve van de kosten maatschappelijke participatie (zie onder A hierboven) en

B. Een bedrag van maximaal € 350,- ten behoeve van de sport- en beweegkosten (zoals omschreven onder B hiervoor).

Bepalend voor de hoogte van de vergoeding waarop recht bestaat, is afhankelijk van de duur van het inwoner-schap van de persoon waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd. De hoogte wordt gebaseerd op het aantal volle maanden per kalenderjaar.

De bijdragen genoemd onder A en B hiervoor moeten worden besteed aan het kind waarvoor het is aangevraagd, aan het doel waarvoor het wordt ontvangen en de besteding moet plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend.
Op verzoek moet u de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d. of aannemelijk kunnen maken.

Het is niet mogelijk over voorgaande jaren een aanvraag in te dienen.

Let op: Heeft u géén kinderen of zijn die ouder dan 18 jaar dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Maatschappelijke participatie volwassenen. 
 

Wat moet ik doen?

Denkt u te voldoen u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag Participatie 0 tot 18 jarigen indienen. Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen participatie 0 tot 18 jarigen 

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?