Woensdag 12 februari organiseerden we de avond van het buitengebied. De avond van het buitengebied was een inspiratieavond voor iedereen die woont, werkt of recreëert in het buitengebied van West Maas en Waal.

Maar liefst 175 mensen waren op deze avond aanwezig, dat toont wel de betrokkenheid in onze gemeente. Zes lokale sprekers vertelden verhalen over de toekomst van het buitengebied. Het waren praktische verhalen die je aan het denken zetten over de toekomst van het buitengebied. Na ieder verhaal was er ruimte om over het thema met elkaar in gesprek te gaan. 

Input gebruiken we voor omgevingsvisie van het buitengebied

Wij bereiden ons voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat. Daarvoor stelt de gemeenteraad een omgevingsvisie vast. Dit is een strategische visie voor de lange termijn. In de omgevingsvisie staat wat we op een bepaalde plek willen en hoe we dat willen bereiken. Wij zijn nu bezig met een omgevingsvisie voor het buitengebied. Die stellen wij samen met inwoners, gebruikers en ondernemers in het buitengebied op. Want alleen op die manier komen we tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van het buitengebied. We zetten de volgende stappen:

  • mening peilen van inwoners over een aantal stellingen (november/december)
  • reacties verwerken in een lijst met uitgangspunten voor de visie (december, januari)
  • de lijst met uitgangspunten leggen we in maart voor aan de raad (maart 2021)
  • vertaling van de uitgangspunten naar een ontwerp-omgevingsvisie (april, mei 2021)
  • de ontwerp-omgevingsvisie leggen we waarschijnlijk in juni 2021 ter inzage (juni 2021)
  • de raad stelt eind 2021 de omgevingsvisie van het buitengebied vast (eind 2021)

Buro Waalbrug ondersteunt ons in dit proces.

Sfeerverslag avond van het buitengebied

Hieronder vindt u een kort sfeerverslag van de avond van het buitengebied. Met alle inbreng die we deze avond ophaalden, gaan we verder vorm geven aan de omgevingsvisie voor het buitengebied. 

Heeft u gevonden wat u zocht?