Computerregeling voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs

Wat is het?

Scholieren in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs tot de leeftijd van 18 jaar maken voor school veel gebruik van computers en internet. Veel leerstof op school wordt digitaal aangeboden. Daarnaast wordt voor het maken van de huiswerkopdrachten de beschikbaarheid van een computer als norm gehanteerd. Ouders met een laag inkomen hebben vaak weinig mogelijkheden om een computer voor hun kind aan te schaffen. Om te voorkomen zij een achterstand oplopen biedt de gemeente West Maas en Waal een regeling aan voor de aanschaf van een computer (laptop, tablet, 2-in-1) en randapparatuur.

Hoe werkt het?

Waar moet ik aan voldoen?

De regeling is bedoeld voor de leerlingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs die nog géén 18 jaar oud zijn.

Heeft u

  • een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
  • geen of weinig eigen vermogen en
  • kinderen in het voorgezet, middelbaar of voortgezet onderwijs in de leeftijd tot 18 jaar,

dan kunt u een aanvraag voor de computerregeling indienen. Ook kunt u een aanvraag indienen als u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Waar heb ik recht op?

De hoogte van de bijdrage is maximaal € 600,-. Als naast de computer software wordt aangeschaft, (software)licenties worden verworven en/of tegen vergoeding worden gebruikt, trainingen digitale vaardigheden worden gevolgd, etc., komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking als het bedrag van € 600,- nog niet helemaal is besteed. Niet voor vergoeding komen in aanmerking ‘bijkomende’ kosten voor bijvoorbeeld PC tafel, stoel, inktcartridges, enz..

De vergoeding moet worden besteed aan het doel waarvoor hij wordt ontvangen. Dat moet gebeuren binnen 3 maanden na toekenning. U moet aan de hand van aankoop- en/of betalingsbewijzen kunnen aantonen dat de ontvangen vergoeding is besteed aan het doel waarvoor die is ontvangen. Er kan géén vergoeding meer worden aangevraagd voor een kalenderjaar dat inmiddels is verstreken.

Per leerling(e) kan 1x per 4 jaar een aanvraag voor een computer worden ingediend.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijdrage aan bij Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

 Aanvragen computervoortgezet, middelbaar en hoger onderwijs

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?