Gemeente West Maas en Waal wijst twee pilotlocaties voor JOP’s aan

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente West Maas en Waal heeft besloten om twee pilotlocaties voor jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) aan te wijzen. Deze locaties zijn het grasveld bij De Peel in Beneden-Leeuwen en het trapveldje bij de Donjon in Dreumel. Dit besluit is genomen na gesprekken en bijeenkomsten met zowel jongeren als omwonenden van de locaties.

Voortraject

In januari besloot het college om twee JOP’s te realiseren. Vervolgens werkte een projectgroep samen met jongeren om locaties en ontwerpen te bepalen. Dit leidde in mei tot de aanwijzing van twee voorkeurslocaties. Daarna werden er twee bijeenkomsten georganiseerd, één voor jongeren en één voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomsten werden de voorlopige locaties en ontwerpen gepresenteerd. Jongeren werden daarnaast gestimuleerd om na te denken over omgangsregels.

Pilotlocaties JOP’s

Recentelijk heeft het college besloten om twee pilotlocaties aan te wijzen. Hier zullen tijdelijke vergunningsaanvragen voor worden ingediend. Omwonenden van de pilotlocaties zijn per brief geïnformeerd over het besluit en het vervolgproces waar zij bij betrokken worden. De gemeente heeft gekozen voor een pilotperiode van één jaar om de werking van de JOP’s gedurende alle seizoenen te kunnen evalueren. Deze pilot zal samen met jongeren en omwonenden verder worden ingericht en vormgegeven, zodat het effect van de JOP’s optimaal kan worden onderzocht.

Wethouder Rob Reuvers: “We zijn blij om de twee pilotlocaties voor JOP’s aan te wijzen. Dit besluit is zorgvuldig genomen na overleg met jongeren en omwonenden. Het markeert een belangrijke stap in ons streven om de jeugd een veilige en toegankelijke plek te bieden. Ook geven we hiermee invulling aan het coalitieakkoord om jongeren beter en meer te betrekken in de samenleving.

De pilotperiode van één jaar stelt ons in staat om de JOP’s grondig te evalueren. We kijken uit naar de samenwerking en de positieve invloed die deze ontmoetingsplekken zullen hebben.”

Meer informatie over het project 'Ruimte voor de Jeugd' en de JOP’s