Op maandag 23 oktober 2023 was er in het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen een bijeenkomst voor ouders/verzorgers over Ruimte voor de jeugd.

Waarom zou ik komen?

Eind vorig schooljaar vulden 1e en 2e jaars leerlingen van Pax junior een vragenlijst in. Een onderdeel van het project ‘Ruimte voor de jeugd’. Dit project is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde IJslandse preventiemodel. Het doel is het creëren van een fijne leefomgeving voor de jeugd. Waar gezond, veilig en kansrijk opgroeien centraal staat. Tegelijkertijd is het doel het middelengebruik en overlast te verminderen en de mentale gezondheid te bevorderen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Interactief in gesprek met elkaar

We namen u mee in de uitkomsten van de vragenlijst. We bespraken thema’s die ook te maken hebben met de thuissituatie, vrijetijdsbesteding en lekker in je vel zitten. Op een interactieve manier gingen we met u in gesprek. Waar moeten we als eerste aan werken om een fijne leefomgeving te creëren voor uw kind? Hoe kan uw kind gezond, veilig en kansrijk opgroeien zonder middelengebruik? Uw ervaring is erg belangrijk voor ons. We kunnen zo samen prioriteiten vaststellen voor de komende tijd.

Heeft u gevonden wat u zocht?