Gemeente Druten en gemeente West Maas en Waal werken samen met onderzoeksbureau Ecorys aan een actueel beeld van de ondernemers op hun werkomgeving in het Land van Maas en Waal.

Wij onderzoeken via een enquête wat er bij de ondernemers leeft en speelt en wat ze belangrijk vinden.

Enquête over verschillende thema’s

Wij vinden net als Druten een goed vestigingsklimaat belangrijk. Om dit te kunnen verbeteren, blijven we graag op de hoogte van wat er bij de ondernemers speelt. Deze week valt er daarom een uitnodiging voor deelname aan een enquête op de ondernemersmat. De vragen gaan over verschillende thema’s. Thema’s als huidige vestigingslocatie, verbetermogelijkheden op en rondom huidige locatie, toekomstplannen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en visie op samenwerking.

Hopen op hoge respons

De resultaten van de enquête gebruiken we voor het verbeteren van het beleid rondom bedrijventerreinen en andere bedrijfslocaties en voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties. Wethouders André Springveld van Druten en Sander Bos van West Maas en Waal roepen ondernemers op om de enquête vooral in te vullen: ‘Wij hopen op een hoge respons. Want hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter het beeld. En het invullen kost maar zo’n 10 minuten’.