De Kampstraat is toe aan een opknapbeurt. De gebruikte materialen zijn verouderd en hebben hun levensduur bereikt. Ook is er sprake van boomwortelopdruk. Hierdoor is het trottoir niet meer zoals het moet zijn. Daarom gaan we deze straat aanpakken.  

De aanpak is als volgt

We gaan in de Kampstraat het wegdek, de trottoirs en de groenvakken vernieuwen. Er komen meer parkeerplaatsen voor de toekomstige woningen. Ook komt er een hemelwaterriool ook hemelwaterafvoer genoemd (HWA) om het vuilwaterriool te ontlasten. Dit leggen we onder het wegdek. De nutsbedrijven gaan kabels en leidingen vervangen. Woonstichting De Kernen gaat 9 woningen plaatsen.
Samen met Woonstichting De Kernen en verschillende nutsbedrijven is een voorlopig ontwerp gemaakt van de straat. We hebben voor deze aanpak gekozen omdat er veel technische beperkingen zijn bij dit ontwerp. Dus er zijn weinig mogelijkheden om de straat en het trottoir anders in te richten.

Graag ontvangen we uw reactie op het voorlopig ontwerp

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat u van het voorlopig ontwerp vindt. U vindt dit bij de te downloaden bestanden. Ook als u nog wensen/ideeën heeft, willen wij dit graag weten van u. 

De termijn om een reactie te geven is afgelopen.

Reactienota 

Wij verzamelen alle reacties in een reactienota. In deze reactienota staan ook onze antwoorden op uw reacties. We verwachten dat u deze nota in de week van 9 oktober op deze pagina kunt lezen.
Wij kijken naar alle opmerkingen die u aandraagt. In deze renovatie zijn er maar beperkt mogelijkheden. In de reactienota geven wij duidelijk aan waarom we iets wel of niet doen.  

Definitief ontwerp

Op basis van de reactienota passen wij het voorlopig ontwerp aan. Dit wordt het definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp plaatsen we op deze pagina. We verwachten dat dit eind 2023 is. 
Dit ontwerp laten wij technisch uitwerken. Vervolgens zoeken we een aannemer om het werk uit te voeren.
We laten u weten als we overeenstemming met de aannemer hebben. U krijgt dan een brief van ons over het vervolg. Dit is ergens in de loop van 2024.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen die niet op het reactieformulier passen? Neem dan contact op met de projectleider Bram Bleij via bbleij@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

Te downloaden bestanden

Heeft u gevonden wat u zocht?