Wat is het?

De gemeente West Maas en Waal stimuleert dat 

  • alleenstaanden
  • gezinnen zonder kinderen
  • gezinnen met kinderen ouder dan 18 jaar 

mee kunnen doen aan leerzame, gezonde of leuke activiteiten. 

Ook als u minder te besteden hebt. Daarvoor is er de regeling Maatschappelijke participatie volwassenen. 

Onder de maatschappelijke participatie-regeling vallen o.a. de kosten van lidmaatschap van een sociale, sportieve, culturele of educatieve vereniging. Verder kunt u denken aan: lidmaatschap en gebruik van de bibliotheek, theaterbezoek of museumjaarkaart, abonnement op een tijdschrift en/of dag- en weekbladen, bezoek pretpark, dierentuin, cursuskosten voor niet-beroepsgerichte vaardigheden (geen schriftelijke cursussen); kosten openbaar vervoer voor deelname aan een activiteit etc..

Waar moet ik aan voldoen?

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan de aanvrager van 18 jaar en ouder. Ook moet u ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente West Maas en Waal. Daarnaast heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig eigen vermogen. Ook kunt u een aanvraag indienen als u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Waar heb ik recht op?

De hoogte van de bijdrage is ten hoogste € 125,- per persoon per kalenderjaar. Bepalend voor de hoogte van de vergoeding waarop u recht heeft, is afhankelijk van de duur van het inwoner-schap. De hoogte wordt gebaseerd op het aantal volle maanden per kalenderjaar.

De bijdrage moet door u worden besteed aan het doel waarvoor het wordt ontvangen en de besteding moet plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend. Op verzoek moet u de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s e.d. of aannemelijk kunnen maken. Er kan géén vergoeding meer worden aangevraagd voor een kalenderjaar dat inmiddels is verstreken.

Hoe werkt het?

Heeft u een (gezamenlijk) gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnormen en geen of weinig eigen vermogen, dan kunt u een aanvraag voor de regeling Maatschappelijke participatie volwassenen indienen. Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Let op: Heeft u kinderen in de leeftijd tot 18 jaar dan kunt u voor de kinderen tot 18 jaar ook gebruik maken van het onderdeel Participatie 0 tot 18 jarigen. 

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijdrage aan bij Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen regeling Maatschappelijke participatie volwassenen

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?