Nieuwe lening om woning energiezuinig te maken

Dit is een oud bericht.

Vanaf 1 januari kunnen woningeigenaren in de gemeente West Maas en Waal de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen. Met deze lening kunnen zij hun woning klaarmaken voor de toekomst en energiezuiniger maken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of isoleren van dak, muren of vloer. 

Woningeigenaren die hun huis energiezuinig, levensloopbestendig of asbestvrij willen maken, sluiten de lening af tegen een aantrekkelijke rente. Voorbeelden zijn het aanbrengen van een traplift, het plaatsen van HR++ glas of het verplaatsen van de badkamer naar de begane grond. Ook asbestverwijdering en herstel van de fundering valt onder de regeling. 

Vier leenvormen 

Binnen de regeling is er een keuze uit 4 verschillende leenvormen. Deze zijn afhankelijk van leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van de woning. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. 

Klaar voor de toekomst

Wethouder Ans Mol: ‘Met deze lening kunnen inwoners hun woning klaarmaken voor de toekomst en energiezuiniger maken. Het is zelfs mogelijk te lenen tegen 0% rente, uiteraard afhankelijk van het inkomen. We hopen dat veel inwoners gebruik maken van deze lening’. 

Meer informatie en aanvragen 

Wie een Toekomstbestendig Wonen Lening wil aanvragen, heeft toestemming van de gemeente nodig. De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief.