Logo omgevingsvisie west maas en waal

In de Omgevingsvisie West Maas en Waal staan onze ambities voor de lange termijn over de omgeving waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. In het proces om tot deze toekomstgerichte visie te komen, is de inbreng van inwoners, ondernemers, inhoudelijke deskundigen en raadsleden meegenomen.

Wat staat er in deze visie

In deze visie staat wat we op lange termijn in onze gemeente willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Het gaat om beleidskeuzes op hoofdlijnen. Bij nieuwe ruimtelijke plannen en ontwikkelingen toetst de gemeente deze plannen aan de omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie West Maas en Waal (18 MB)

Tot en met 27 maart 2024 kon u een reactie (zienswijze) geven. 

Raad neemt een besluit over de visie

Daarna bekijken we of en hoe we deze reacties verwerken in de definitieve omgevingsvisie. Naar verwachting neemt de raad op 30 mei 2024 een besluit over de vaststelling van de visie.

Heeft u gevonden wat u zocht?