Plannen voor grootschalige zonneparken welkom

Dit is een oud bericht.

De raad van de gemeente West Maas en Waal heeft de beleidsvisie zon vastgesteld. Zo maakt de gemeente een aantal zonneparken, tot samen circa 20-25 hectare, mogelijk. Initiatiefnemers van grootschalige zonneparken in de gemeente kunnen hun plan voor 27 augustus indienen. Daarna volgt een zorgvuldige procedure voor de toetsing, beoordeling en selectie van de ingediende initiatieven.

Wethouder Erik Peters:
“We werken aan een beter klimaat voor iedereen. Eén van de manieren is het opwekken van meer duurzame energie met grootschalige zonneparken. Dat we nu een beleidsvisie zon hebben, is dus goed nieuws. Zeker voor alle initiatiefnemers uit de gemeente die al met een plan bezig zijn. We zijn benieuwd naar de plannen die we ontvangen! We vinden het belangrijk dat het hele proces zo transparant en zorgvuldig mogelijk is. Daarom hebben we voorwaarden, een toetsingskader en de selectiemethode vastgelegd in een zogenaamde selectieleidraad”.

Zorgvuldig traject

In de selectieleidraad is een helder kader en een zorgvuldige procedure voor de toetsing en beoordeling van initiatiefplannen uitgewerkt. Het geeft initiatiefnemers een goed beeld om passende plannen in te dienen. Een 5-koppige beoordelingscommissie maakt een selectie uit de initiatiefplannen. Op basis van de beoordeling besluit de gemeente West Maas en Waal welke initiatiefnemers een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Lokale bijdrage in Regionale EnergieStrategie

De lokale bijdrage van gemeente West Maas en Waal aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Regio Rivierenland bestaat uit werk maken van (grootschalige) zon op dak en daarnaast circa 20 hectare zonneparken. Met deze beleidsvisie maakt de gemeente invulling hiervan mogelijk.

Plannen indienen via TenderNed

Plannen moeten vóór 27 augustus 12.00 uur via TenderNed (het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid) ingediend zijn. Daarna volgt een zorgvuldige procedure voor de toetsing, beoordeling en selectie van de ingediende initiatieven. Eind oktober 2021 wordt bekend welke initiatieven verder mogen met de ruimtelijke procedure. Zij kunnen dan hun aanvraag voor de omgevingsvergunning starten.

Meer informatie