Reactie 1

 1. Jammer dat het 2-richtingsverkeer blijft voor auto's.
 2. Laadpalen ontbreken.
 3. Maximum snelheid naar 15 km in verband met de veiligheid.
 4. Zo min mogelijk parkeerplekken in de Zandstraat in verband met de leefbaarheid.
 5. Omliggende parkeerplaatsen goed bewegwijzeren.

Antwoord gemeente

 1. Wij hebben besloten om de tweerichtingsweg te handhaven. Uit het verkeersonderzoek bleek dat er weinig doorgaand verkeer is in de Zandstraat. Het merendeel van de auto’s heeft dus het centrum als bestemming. Het maken van een éénrichtingsweg heeft in dat geval weinig invloed op de hoeveelheid verkeer in de Zandstraat. Daarnaast wordt de weg in het nieuwe ontwerp breder en verwijderen we de goten. Hierdoor wordt de weg voor alle gebruikers veiliger.
 2. Laadpalen ontbreken inderdaad nog in dit ontwerp. Het plaatsen van laadpalen is een detailuitwerking. Dit doen we bij de technische uitwerking van het ontwerp. 
 3. De Zandstraat is een straat binnen de bebouwde kom. 30 km/h is hier een goede snelheid om de veiligheid te waarborgen. Een maximum snelheid van 15 km/u wordt over het algemeen gebruikt voor woonerven. 
 4. Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.
 5. De bewegwijzering gaan we nog uitwerken.

Reactie 2

Wij hebben de vergadering bijgewoond, maar willen ook nog schriftelijk reageren.

Het blijkt dat we teveel parkeerplaatsen in moeten leveren. Bij Chocolaterie de Tweeling komt nog maar 1 parkeerplaats, terwijl er een plan ligt om appartementen en nieuwe winkels te realiseren naast de Tweeling. Tijdens de vergadering werd aangegeven dat er plaats kan worden gecreëerd voor meerdere parkeerplaatsen.

Ook zit er tegenover ons een hotel. De vraag is waar moeten al deze mensen de auto kwijt? Ze gaan dus parkeren in de zijstraten zoals de Julianastraat, maar door jullie is er totaal geen andere parkeerruimte ingedeeld rondom het centrum. Daarbij is het noodzakelijk dat er een blauwe kaart wordt ingevoerd, zodat de auto's niet de hele dag kunnen blijven staan. Daar zal controle op uitgevoerd worden, maar zo'n boa verdient zich terug.

Antwoord gemeente

 1. Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. In het aangepaste ontwerp zijn meerdere parkeerplaatsen in de Zandstraat ingetekend. 
 2. De bewegwijzering naar omliggende parkeerplaatsen gaan we nog uitwerken. 
 3. Wij vinden invoering van een (gedeeltelijke) blauwe zone een goede mogelijkheid. Bij de technische uitwerking gaan we dit verder bekijken.

Reactie 3

Ik heb in mijn onderneming een geldmaat (opname en storten) en in de toekomst geen parkeerplaatsen. Terwijl ik er nu 6 heb. Brinks parkeert nu voor onze winkeldeur in verband met de veiligheid van het geldtransport. Ik krijg dagelijks goederen geleverd waardoor de vrachtwagens dan midden op straat moeten blijven staan, dus geen doorgang meer mogelijk.

Dus ik ben het niet eens met het verdwijnen van mijn parkeerplaatsen en met het verkrijgen van twee bomen voor mijn winkel. De mensen staan kort geparkeerd omdat het snel naar binnen en naar buiten is. Maar hebben dan geen mogelijkheid meer om te parkeren aangezien de parkeerplaats bij de onderneming aan de overkant langer bezet zijn. 

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) van de winkels. 

Reactie 4

Mooi plan met veel groen en aandacht voor veiligheid. Rond ons woonadres graag aandacht voor:

 1. Duidelijke markering uitrit. Nu wordt er vaak voor de uitrit geparkeerd.
 2. Een nieuwe boom wordt geplant voor de leilinden (zijde Molenlaan). Dit vermindert het aanzicht. Graag verplaatsen of laten vervallen.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. 

 1. Door het toepassen van ander materiaal bij inritten verwachten wij dat deze in het nieuwe ontwerp beter opvallen. Bij de technische uitwerking van het ontwerp geven we de details aan. 
 2. We hebben de boom uit het ontwerp gehaald.

Reactie 5

Als vervolg op de inloopavond van 13-07-2021 wil ik graag via deze mail nogmaals onder de aandacht brengen dat het muurtje bij onze woning niet op de kadastrale grens staat. Mocht dit muurtje/grensafscheiding in de toekomst vervangen worden en de kadastrale grens wordt daarbij aangehouden, dan zal het trottoir iets smaller worden. Graag aandacht hiervoor en met name voor de afstand tussen de geplande bomen en de kadastrale grens (zodat die niet te klein wordt voor bijvoorbeeld wandelwagens e.d.). 

Antwoord gemeente

De grensafscheiding (het muurtje) blijft staan, als dit kan. Bij de technische uitwerking van het ontwerp gaan we de kadastrale grens en de geplande bomen nader bekijken.

Reactie 6

Het ontwerp Levendig Leeuwen vind ik er veelbelovend uitzien. Ik vraag mij wel af waarom de parkeerplaatsen op het plein zijn veranderd. Is daar een speciale reden voor?

Meer zitmogelijkheden in het centrum is ook fijn, aangezien er steeds meer (fiets)toerisme een stop nemen in ons dorp. 

Ik hoop dat jullie veel mooie grote en sterke bomen durven te planten voor de schaduw. Een centrum krijgt pas karakter met grote volwassen bomen. Kunnen de bomen die verwijderd worden, herplaatst worden? Verspilling moet ten alle tijden voorkomen worden (vind ik). Ik ga er vanuit dat er met de beplanting ook rekening wordt gehouden met de behoeften van vogels en insecten? 

Extra afvalbakken op het plein is misschien nodig (vooral bij de Aldi)? Veel succes met de uitvoering ervan.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. 

 1. We kiezen voor meer groen op het dorpsplein. Hierdoor voldoen we aan de eisen om voldoende schaduw- en verblijfsplekken (ook zitmogelijkheden) te maken. Het groen komt voornamelijk aan de randen van het plein, zodat het plein geschikt blijft voor de markt en evenementen. 
 2. In het groenplan staat de exacte keuze voor bomen, beplanting en de plaatsing hiervan. Dit groenplan bespreken we bij de technische uitwerking van het ontwerp. Biodiversiteit is een onderwerp waar we zeker rekening mee moeten houden. 
 3. Bij de technische uitwerking van het ontwerp bekijken we of extra afvalbakken op het dorpsplein nodig zijn en waar we deze kunnen plaatsen.  

Reactie 7

 1. We zijn geïnteresseerd in de veiligheid van de wateropvangplaats voor de deur. Ik begrijp dat deze beplant wordt en daarmee geen lege diepte wordt in het straatbeeld qua veiligheid. Prachtig initiatief!
 2. De percelen die ons eigendom worden, hebben nu 2x een dubbele oprit die we ook als zodanig willen gebruiken. 2x voor de garage en 2x naast het huis. In het ontwerp staat op de dubbele oprit naast het huis maar 1 auto ingetekend. Kan in het ontwerp rekening worden gehouden met 2 dubbele opritten in het kader van boomposities, inritten en positie van parkeerplaatsen voor het huis van de buren?
 3. We zijn geïnteresseerd om meer te weten over de profilering van de definitieve lijngoot in verband met banden geluid bij passerende auto's. 
 4. We zijn geïnteresseerd in de inrichting van de weg voor de deur. De ontwerptekening zou de suggestie kunnen wekken dat dit een verhoogde kruising is of een drempel. 
 5. We zijn geïnteresseerd of er iets gaat wijzigen aan de straatverlichting voor ons perceel.

Antwoord gemeente

 1. De wateropvangplaats krijgt een maximale diepte van 30 centimeter. Bij de technische uitwerking van het ontwerp werken we deze opvangplaatsen verder uit. Natuurlijk is veiligheid hierbij een belangrijk onderwerp.
 2. De dubbele opritten hebben we aangepast op de tekening. 
 3. De profilering van de definitieve lijngoot is een (belangrijk) detail. De technische uitwerking van het ontwerp geeft hier meer duidelijkheid over.
 4. Alle kruisingen in het nieuwe ontwerp worden gelijkvloers. Er is hier dus geen sprake van een verhoogde kruising of een drempel. Dit maken we duidelijk bij de gedetailleerde invulling van de technische uitwerking van het ontwerp.
 5. De verlichting werken we in een later stadium uit als onderdeel van de technische uitwerking. 

Reactie 8

Wij verhuren een winkelpand aan de Zandstraat, en zien in het nieuwe plan dat er maar zeer beperkte parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd. Namelijk maar 1 parkeerplaats. Nu zijn het 3 stuks. Dit baart ons zorgen voor de toekomst. Het moet wel interessant blijven voor de ondernemer die het winkelpand huurt. Het is zeer belangrijk dat winkelbezoekers goed kunnen parkeren.

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.

Reactie 9

Op zich een mooi plan, maar er zijn m.i. wel verbeterpunten.

 1. Graag meer parkeerplaatsen, zowel op het plein als in de Zandstraat. Er komen steeds meer mensen hier winkelen, wat we ook heel erg fijn vinden. De klanten geven aan dat ze zo blij zijn dat men hier makkelijk kan parkeren. Dit grote pluspunt wordt met dit plan teniet gedaan. 
 2. Bredere loopgang voor de winkels op het plein. Gelieve de situatie te houden zoals het nu is. Ondernemers willen hun spullen ook buiten zetten, dit wordt erg lastig wanneer het looppad maar 2,0 meter wordt.
 3. Geen bomen voor de gevels van de winkels. Het is niet zichtbaar welke winkels er aan het plein zitten. En wanneer de loopgang smaller wordt en er komen bomen, wordt er ontzettend veel licht weggenomen. Door de galerij is er al weinig licht in de winkels.
 4. Gelieve geen waterspeelplaats te plaatsen voor de winkels. Ten eerste zorgt dit voor gevaarlijke situaties wanneer kinderen hier spelen tussen de geparkeerde auto's (moet je niet willen). Ten tweede wordt hierdoor de loopgang nog smaller wanneer er koopwaar buiten staat.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment.

 1. We begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.
 2. Het looppad voor de winkels is minimaal 3 meter op de tekening. 
 3. We hebben maar een paar bomen opgenomen in de groenvakken. De soort bomen bepalen we nog in het groenplan. Deze opzet geeft juist meer zicht op de winkels dan in de huidige situatie. 
 4. De waterspeelplaats is in het aangepaste ontwerp verplaatst naar de andere kant van het Dorpsplein. 

Reactie 10

Mooi ontwerp! Fijn om te horen dat jullie naar hittestress kijken. Ik hoop wel dat nadat dit gerealiseerd is, er gekeken wordt naar de Zijveld (tussen Rozenstraat en Zandstraat) want daar is hittestress zeer zeker aan de orde. Wat groen zou zeker helpen.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. De Zijveld valt niet binnen dit project. We kijken of we in de toekomst de Zijveld groener kunnen maken

Reactie 11

Wij hebben het ontwerp bekeken en zijn hier zwaar over teleurgesteld. Voor winkeliers in Beneden-Leeuwen zijn parkeerplekken zeer belangrijk het kan toch niet zo zijn dat er zoveel parkeerplekken worden geschrapt. Er is hier ook geen alternatief voor. Het is hier geen stad!!! Wij hopen dan ook zeer dat dit plan wordt aangepast.

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) van de winkels.

Reactie 12

 1. Prima initiatief om het centrum van Beneden-Leeuwen onder de loep te nemen. Voor mij staat voorop de veiligheid in de Zandstraat. Het is niet duidelijk hoe deze en daarmee de levendigheid worden verbeterd. Afremmen van het verkeer, desnoods verplicht laten stoppen door aanbrengen van oversteekpaden, wordt niet bevorderd in het ontwerp. Veilig oversteken wordt des te belangrijker aangezien aan een (1) zijde van de Zandstraat geparkeerd kan worden.
 2. Waterpartij en groen is mooi, in laat voorjaar/zomer biedt dit mogelijkheden voor insecten om zich thuis te voelen. Herbeplanting Zandstraat is zonde van het geld. 
 3. Zo te zien op de tekening: op het Dorsplein worden de bomen evenwijdig aan gedeelte Kruidvat/voormalig de Rijk weggehaald. Dit wordt echter niet aangegeven. Laat deze bomen staan en zet enkele bomen op het Dorpsplein om de schaduwmogelijkheden te vergroten. Inrichting van de Sportlaan: huidige indeling is prima. 
 4. De luie trap naar de Wiel is een mooi voorbeeld van nuttig en zinvolle toevoeging van de levendigheid. Het plaatsen van een toiletgebouw is niet noodzakelijk. De huidige wijze van plaatsen van mobiele toiletten bij de evenementen is een prima oplossing. (geen onderhoud, geen schoonmaakkosten).

Nogmaals een prima initiatie om de levendigheid te verbeteren. Het voorstel vraagt om vele wijzigingen, veel geld voor aanleg, aanzienlijk meer onderhoud van groen. Belangrijk is de verbetering van de veiligheid voor de verkeersdeelnemers in de Zandstraat.

Antwoord gemeente

 1. In het nieuwe ontwerp worden de kruisingen in de Zandstraat gelijkvloers ingericht met extra attentievlakken. Door het gebruik van ander materiaal op deze kruisingen ten opzichte van de rest van de weg, wordt de snelheid verlaagd. Hierdoor wordt het veiliger om de straat over te steken.
 2. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bestaande bomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek maken we een afweging om bestaande bomen te laten staan of te verwijderen. Wat kan blijven staan, laten we staan. We planten nieuwe bomen erbij zodat de biodiversiteit wordt verbeterd. 
 3. Zie het antwoord bij punt 2. Bij het kiezen van boomsoorten die we gaan planten speelt schaduwwerking een grote rol. 
 4. De plaatsing van een toiletunit bij het evenemententerrein gaan we nogmaals intern bespreken. Als het niet noodzakelijk is, plaatsen we deze unit niet.

Reactie 13

Het is een mooi ontwerp met meer ruimte voor fiets en voetganger. Echter, van groot belang is dat er ter hoogte van Zandstraat nummer 74 voldoende parkeerplaatsen voor de deur van de winkels overblijft. De winkeliers zijn afhankelijk van de mensen uit de weide omgeving die graag komen winkelen. en hun auto goed kunnen parkeren voor de deur van nummer 74a, 74d en 74d. Het handhaven van de huidige insteekhavens is van groot belang. Diverse andere dorpen en steden hebben bij de herinrichting de grote fout gemaakt om het parkeren lastig te maken. Gevolg - leegstand - vertrek van de middenstand. Dit kunnen jullie voorkomen door de parkeerhavens te handhaven.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.

Reactie 14

In de basis een mooi ontwerp. Ik vraag mij echter af of er wel voldoende parkeerruimte is. Nu is het op drukke dagen (bijvoorbeeld zaterdag) al aardig druk en staat het aardig vol. In dit plan worden langs de Zandstraat (met name bij de Hema) plekken geschrapt die vaak vol staan. Ik denk dat dit plan de parkeerdruk in de omliggende straten gaat laten toenemen en frustratie over gebrek aan plekken (met daarna als gevolg weer klachten vanuit de buurt). Zeker als je het hebt over marktdagen waarbij ook een deel van het plein niet beschikbaar is (waar in het nieuwe plan ook de capaciteit is geslonken). En bedenk, er zijn ook veel mensen die van buiten het dorp hier komen winkelen, dus die komen in de praktijk allemaal met de auto. Wat dat betreft vervult het centrum van Beneden-Leeuwen veel meer dan enkel het dorp (wat op zichzelf niet zo'n groot centrum zou hebben als dit niet zo'n functie zou vervullen). Ik hoop dat daar goed over nagedacht wordt.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. 
Wij hebben een parkeeronderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het ontwerp. Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar natuurlijk ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.

Reactie 15

Wat me opvalt aan het plan is dat bijvoorbeeld op het marktplein de ALDI nog staat (is ook nog steeds daar). Wat ik ervan weet is dat deze op termijn weggaat. Zou een mooie nieuwe bestemming als horeca plein of gedeelte kunnen worden (kijkend naar de toekomst). 

Parkeermogelijkheden is en blijft een dingetje natuurlijk. Winkelpersoneel heeft ook weinig ruimte om hun auto te parkeren. Als nu in het centrum een blauwe zone gaat komen? Dat ervoor gezorgd gaat worden dat buiten de blauwe zone een extra mogelijkheid komt om te parkeren voor een langere tijd. Ik denk dan aan het gedeelte achter op het plan aanwezige gedeelte bij de Wiel, en dan via de Bikkelen een oprit naar de verharde gedeelte om te parkeren. Dan zal een stuk groen vervangen moeten worden door verharding. Tevens kan er op dat gedeelte een toiletvoorziening gemaakt worden. Er zal dan daar toch al een waterafvoer/riool gemaakt moeten worden.

Antwoord gemeente

Wij hoorden dat veel winkeleigenaren hun personeel al vraagt om niet voor de deur te parkeren, maar juist op de omliggende parkeerplaatsen. Wij vinden invoering van een (gedeeltelijke) blauwe zone een goede mogelijkheid. Bij de technische uitwerking gaan we dit verder bekijken. Bestaande parkeerplekken in de omgeving van het projectgebied worden bekeken. We nemen daarbij ook de parkeerplekken bij de Bikkelen mee. Er komt in ieder geval betere bewegwijzering en de parkeerplaatsen knappen we op. 

Reactie 16

Hoi, ik had wat dingen vernomen en kon het niet geloven. De kracht is juist van ons en de meeste zaken, gratis parkeren voor de deur. Ook heb ik veel oudere klanten, slecht ter been. Van de eigenaar heb ik ook stukken in mijn bezit dat de parkeerplekken voor de deur eigendom zijn. dit plan is krankzinnig en degene die dit heeft bedacht heeft totaal geen inzicht in het ondernemen. 

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. We onderzoeken momenteel de bestaande contractuele afspraken over de parkeerplaatsen. 

Reactie 17

Zag het nieuwe plan Zandstraat Beneden-Leeuwen. Zie geen enkele parkeerplaats meer terug voor onze winkel?? Destijds met recht van opstal etc. notarieel vastgelegd daar parkeerplaatsen niet weg kunnen en moeten blijven voor de bewoners van de appartementen! Corona nog niet eens achter de rug willen jullie de winkelstraat overhoop halen nog niet genoeg verlies geleden door de winkeliers? 

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. We onderzoeken momenteel de contractuele afspraken over de parkeerplaatsen.

Reactie 18

Ik vind het bijzonder jammer dat in het huidige plan de parkeergelegenheid direct voor onze nieuwe zaak verdwijnt en wordt vervangen door 2 parkeerplaatsen op de hoek naar het Zijveld, waardoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat en slechts 1 parkeerplaats schuin voor de winkel, waardoor het voor leveranciers bijzonder lastig wordt om te leveren. Wij zijn op deze locatie sinds begin mei gevestigd, en 1 van de redenen om hier te vestigen was de ruime en gratis parkeergelegenheid bij het pand. Te meer Beneden-Leeuwen aangemerkt staat voor de invulling van een regio functie is makkelijk parkeren voor consumenten van buitengewoon groot belang voor alle winkeliers aan de Zandstraat. En zijn er in het huidige plan ook geen alternatieve parkeergelegenheden aangemerkt. Een ander probleem is ook waar ik zelf en ook mijn personeel die met auto komen omdat ze verder weg wonen, kunnen parkeren zonder omwonenden of andere winkeliers te hinderen. Ik hoop en ga dan ook vanuit dat er in de nieuwe plannen hiermee voldoende rekening gehouden wordt, mede in het belang van alle winkeliers en horeca gevestigd aan de Zandstraat. 

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels.

Reactie 19

Mooi ontwerp. Maar met zoveel groen hoop ik alleen maar dat het onderhoud ook goed verzorgd wordt. En niet zoals nu met al die bezuinigingen op de groenvoorziening.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment. De gemeenteraad beslist over het niveau van groenonderhoud. Deze keuze geldt voor de hele gemeente en niet specifiek voor de Zandstraat. Natuurlijk blijft het uitgangspunt om het groen in onze gemeente goed te verzorgen.

Reactie 20

Wie is ervan uitgegaan dat de huidige invulling niet "goed" werkt! De huidige Zandstraat met winkelplein is voor een ieder goed bereikbaar en verkeer remmend aangelegd met voldoende parkeerruimte. Ook voor fietsers en wandelaars (speciale oversteek = verkeer remmend). Er wonen mensen en er zijn winkels welke bezoekers kunnen ontvangen. Er is voldoende biotoop i.v. planten en bomen (ideaal voor winkelstraat) en ook zeker voor CO2 afvang en weinig vervuiling. 

Het nieuwe ontwerp laat daar niets van zien, ook de invulling op het plein geeft meer vervuiling, ook waterbakken en zitbanken langs de winkelstraat geeft een ander gebruik / vervuiling en meer onderhoud. En hoe is afvang van CO2 verbeterd ingevuld?

Antwoord gemeente

In ons Collegeprogramma 2018-2022 staan onder andere de volgende twee doelstellingen: Het creëren van een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen en het geven van een facelift aan het Dorpsplein en de Sportlaan. Daarom zijn we  gestart met het project Levendig Leeuwen. 

De precieze locaties van en het aantal afvalbakken worden nader uitgewerkt in het technisch ontwerp. 

Op de bestaande bomen in de Zandstraat (platanen) leven maar weinig insectensoorten omdat deze boom uitheems is. Door te kiezen voor meer verschillende soorten bomen, wordt een betere leefomgeving gevormd voor diverse insecten en andere dieren. Daarnaast is het type boom bepalend voor het vastleggen van CO2 en het afvangen van fijnstof. Dit werken we uit in het groenplan. 

Reactie 21

Hierbij stuur ik u mijn opmerkingen over het ontwerp voor Levendig Leeuwen. Dit doe ik namens de Adviesraad Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning, die ook opkomt voor de mindervaliden in Beneden-Leeuwen. Indien een deel van deze reactie meer geschikt is voor een volgende uitwerkingsslag, dan hoop ik dat u deze op dat moment zult gebruiken. 

 1. Met de gekozen materialen en afwatering zal de begaanbaarheid van het centrum sterk verbeteren. Daar zullen alle minder validen dankbaar voor zijn. Op de meeste plekken is een min of meer vlakke oversteek mogelijk. Ook het in- en uitstappen van voertuigen wordt gemakkelijker. 
 2. Er zijn veel zorgen over de snelheid op de Zandstraat. Er wordt vaak van achter 'gedrukt' als een autobestuurder netjes 30 rijdt. Als het levendig is in het centrum ligt de snelheid lager, maar meestal zijn er overdag niet veel automobilisten, en dat gaat de snelheid omhoog. Het oversteken is en voelt daardoor gevaarlijk. Hierbij een dringend verzoek om snelheidsremmende maatregelen, in ieder geval bij het Dorpsplein, de Zijlmansstraat en de Julianastraat. 
 3. Juridisch, en ook in de praktijk, zijn voetgangers ondergeschikt aan bestuurders. Dit blijft zo, ondanks de vele shared-space-achtige suggesties. Deze ondergeschiktheid wordt versterkt omdat de huidige doorgetrokken trottoirs bij de kruisingen worden veranderd in gelijkwaardige kruisingen (maar: níét gelijkwaardig voor voetgangers). Maar ook bij de parkeertoegangen op het dorpsplein moet de voetganger de auto voorrang geven. Als het erop aankomt moet de voetganger altijd wijken. Wij pleiten ervoor om dit op enkele plekken om te draaien, door het toepassen van enkele zebra-oversteken: bij het Dorpsplein, de Zijlmansstraat en de Julianastraat. Dit worden dan de énige plekken waar autobestuurders en fietsers moeten wijken voor voetgangers. Aangeraden wordt om deze zebra's verhoogd uit te voeren. 
 4. Bij alle oversteekplekken, waaronder zijstraten, waar meer overstekende voetgangers te verwachten zijn, is het nodig voor voldoende zicht te zorgen. Parkeervakken moeten op minstens 1,5 a 2m afstand van de oversteek liggen, anders wordt het met name voor minder validen moeilijk en gevaarlijk om over te steken, vanwege te weinig zicht. 
 5. Er zijn voldoende invalidenparkeerplaatsen nodig, en goed gespreid. Deze plaatsen hebben een forse breedte die nodig is voor het uitstappen. Met name langs de Zandstraat (langsparkeerplaatsen) is een goede inpassing nodig. 
 6. Voor blinden en slechtzienden is een goede extra geleiding nodig (zeker bij het Dorpsplein) inclusief noppentegels bij elke zijstraat. 
 7. Wij dringen sterk aan op het reguleren van het parkeren, bijvoorbeeld door een blauwe zone bijvoorbeeld deels 1, deels 2 uur). Los van de parkeerdruk zorgt dit ervoor dat op alle andere plekken niet meer geparkeerd mag worden. Laat je het parkeren vrij, dan zal en mag er overal geparkeerd worden, ook waar je dat niet wilt. Met alle gevolgen voor het oversteken en de toegankelijkheid. 
 8. De haakse parkeerplaatsen bij de Slager (Dijkstraat) zijn funest voor rolstoelers. Aan beide zijden is onvoldoende ruimte om te passeren. Draaicirkels worden niet gehaald. Uithangborden of gestalde fietsen zijn hierbij nog niet meegerekend. Minder validen moeten over straat... In het algemeen: Dringende oproep namens alle minder validen om géén haakse parkeervakken toe te passen langs de Zandstraat, behalve als er veel loopruimte overblijft (naast gestalde fietsen en borden). 
 9. IJssalon Ohlala krijgt minder terras-ruimte. Verwacht mag worden dat dit in de nabije toekomst toch weer uitgebreid gaat worden. De looproute langs Ohlala is er erg belangrijke voor minder validen. Zorg in ieder geval dat deze goed blijft, en niet wordt geblokkeerd, zoals nu nog in het zomerseizoen.
 10. De zeer belangrijke looproute via de Pastoor Zijlmansstraat (vanuit het zorgcentrum St. Elisabeth richting centrum) is vaak bezet door haaks geparkeerde auto's, vooral nabij de Zandstraat. Wij doen een beroep op u om dit venijnige probleem in dit plan mee te nemen en op te lossen, om dit parkeren beter te regelen (schuin of langsparkeren?). 

Antwoord gemeente

 1. Dank u wel voor het compliment.
 2. In het ontwerp zijn hier en daar uitbuiginkjes gemaakt voor de veiligheid. 
 3. In de meeste situaties worden er bij 30-km wegen geen zebrapaden aangelegd. Deze wegen zijn namelijk zo ingericht dat het veilig genoeg is om overal over te steken. We kiezen ervoor om in de Zandstraat geen zebrapad aan te leggen.
 4. Bij de technische uitwerking van het ontwerp bekijken we dit soort details.
 5. Bij de technische uitwerking van het ontwerp bekijken we dit soort details.
 6. Bij de technische uitwerking van het ontwerp bekijken we dit soort details.
 7. Wij vinden invoering van een (gedeeltelijke) blauwe zone een goede mogelijkheid. Bij de technische uitwerking gaan we dit verder bekijken.
 8. Ten opzichte van de huidige situatie voegen we geen haaksparkeervakken toe.
 9. De looproute langs Ohlala wordt voldoende breed voor mindervaliden.
 10. De Pastoor Zijlmansstraat valt niet binnen dit project. De parkeerplekken die hier (in onze ogen) worden bedoeld zijn privé bezit.

Reactie 22

De gemeente wil het centrum van Beneden-Leeuwen aantrekkelijker en leefbaarder maken. Dit middels het plan “Levendig Leeuwen”.

Het plan behelst een herinrichting van de Zandstraat met veel groen en een halvering van het aantal parkeerplaatsen. Als U nou een winkelcentrum naar de knoppen wilt te helpen, moet je het aantal parkeerplaatsen met de helft verminderen. Winkelcentrum Leeuwen is in de afgelopen tientallen jaren zo gegroeid, omdat de klant de auto “de winkel in kon rijden”. In tegenstelling tot andere centra, waar men de auto elders en tegen betaling moet parkeren. Dit is een essentieel voordeel t.o.v. andere winkelcentra.

De gemeente wil er een soort fiets en voetgangerszone van maken, hetgeen de doodsteek zal betekenen voor het winkelcentrum. Een supermarkt (Aldi) is een essentiële klantentrekker voor het hele centrum. Waarom werkt U mee aan het verplaatsen naar goedkope vierkante meters op een bedrijventerrein? Door deze medewerking wordt de kans op een andere supermarkt in het centrum heel klein.

Als het winkelcentrum door de gemeente als verzorgingsgebied wordt gezien voor West Maas en Waal moet je ook zodanige voorzieningen scheppen, zodat de mensen uit de buitendorpen goed hun auto kunnen parkeren. Er moeten geen parkeerplaatsen weg, maar juist worden bijgemaakt, aangevuld met een blauwe zone en gedeeltelijk eenrichtingsverkeer. Dit om het aantal auto’s te verminderen die er alleen maar doorheen wil rijden. Beneden Leeuwen heeft nog 3 andere straten om van Oost naar West en andersom te rijden.

Je moet bovendien op een creatieve manier de snelheid van de auto’s verminderen. Op dit moment heeft de Zandstraat op veel plaatsen een doorsnee van 7 verschillende niveaus. Levensgevaarlijk voor fietsers en mensen met een rolstoel. Het onlangs aangelegde nieuwe stukje Zandstraat bij de Keurslager is een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten. Kijk maar eens naar Druten, waar het wel kan. Iedereen moet mee kunnen denken, maar het gaat nu wel heel sterk een kant op.
Maak er geen levenloos Beneden Leeuwen van.

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. 

Het college heeft het verzoek van Aldi om te verplaatsen naar Heemstrade, positief beoordeeld. Dit heeft het college onder andere gedaan om de leefbaarheid op het plein te vergroten. Door de verplaatsing van Aldi kunnen hier bijvoorbeeld winkels of horeca komen. 

Wij vinden invoering van een (gedeeltelijke) blauwe zone een goede mogelijkheid. Bij de technische uitwerking gaan we dit verder bekijken. Wij hebben besloten om de tweerichtingsweg zo te laten. Uit het verkeersonderzoek bleek dat er weinig doorgaand verkeer is in de Zandstraat. Het merendeel van de auto’s heeft dus het centrum als bestemming. Het maken van een éénrichtingsweg heeft in dat geval weinig invloed op de hoeveelheid verkeer in de Zandstraat. Daarnaast wordt de weg in het nieuwe ontwerp breder en verwijderen we de goten. Hierdoor wordt de weg voor alle gebruikers veiliger.

We gaan voor een ontwerp op 1 niveau. Hierdoor vergroten we de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Reactie 23

 1. Toevoegen van bomen aan de Molenlaan is een juiste beslissing en kostenpost. Het plaatsen van nieuwe bomen langs het linker gedeelte van De Wiel (speelweide gedeelte) is een goed idee in verband met de toenemende warme zomers. Het plaatsen van een toiletunit is m.i. een overbodige kostenpost. Schoonmaken (minstens dagelijks), onderhoud, etc. terwijl er relatief weinig gebruik van zal worden gemaakt.
  Het aanbrengen van een luie trap vanaf de Wielstraat naar de Wiel (wordt er rekening gehouden met kinderwagens en rollators?) is een goed idee. Sportlaan afsluiten van Dorpsplein goed idee.
 2. Het verwijderen van bestaande bomen bij de groenstrook, niet doen. Ontwerp kan eenvoudig aan de bestaande bomen worden aangepast. Verspreid zitplekken maken.
 3. Dorpsplein: het verwijderen van de bestaande bomen voor de winkels van bloemist, drogist, telecomwinkel is een slecht idee. Handhaven. Het maken van een waterspeelplek voor de deur bij de bloemist geen goed idee. Vergt sowieso veel onderhoud en wordt snel een vieze smeerboel. Parkeerplaatsen aldaar aanhouden. Zeer praktisch. 
 4. Bestaande bomen voor fietsenwinkel, kledingwinkel, bloemist, en stomerij behouden en aanvullen met nieuwe bomen. Nieuwe bomen voor de supermarkt prima idee. Parkeerterrein aanpassen en verspreid over het terrein een aantal bomen plaatsen (schaduwplekken creëren). Plein voor de ijssalon behouden met wat meer bomen (schaduw). Bestaande boom niet verwijderen. Meer zitplekken creëren. 
 5. Zandstraat: bestaande bomen NIET verwijderen, wel aanvullen met nieuwe bomen. Groenstroken rond bomen aanpassen aan de bestaande en nieuwe bomen. Veilige oversteekplaatsen creëren ter hoogte van het Dorpsplein, Molenlaan, Pastorie en slager bij Beatrixstraat. Door het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op de Zandstraat zal er meer geparkeerd gaan worden in aangrenzende en achterliggende straten. Hoe wordt dit opgepakt? Er is nu bij ons in de Past. Bronsgeeststraat al af en toe sprake van overlast. Er wordt dan bijvoorbeeld recht voor ons hek geparkeerd zodat wij er niet met de fiets uit kunnen.

Antwoord gemeente

 1. De plaatsing van een toiletunit bij het evenemententerrein gaan we nogmaals intern bespreken. Als het niet noodzakelijk is, plaatsen we deze unit niet.
 2. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bestaande bomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek maken we tijdens de volgende fase een afweging maken om bestaande bomen te laten staan of te verwijderen. 
 3. Het onderhoud van een waterelement valt mee. Er wordt gebruik gemaakt van schoon water en het levert niet direct vuiligheid op, maar trekt op warme dagen wel levendigheid aan. Het waterelement is in het aangepaste ontwerp verplaatst naar de andere zijde van het dorpsplein.
 4. Zie onze reactie bij punt 2.
 5. De kruisingen in het nieuwe ontwerp worden gelijkvloers ingericht met extra attentievlakken. Hierdoor wordt het veiliger om over te steken. Omliggende parkeerplaatsen krijgen betere bewegwijzering en de parkeerplaatsen zelf knappen we op.

Reactie 24

Bij deze maak ik bezwaar betreffende de situatie bij onze winkel. Wij zijn tevens een DHL pakket punt (tussen de 60 en 80 pakketten per dag). Wij willen de parkeerplaatsen aan onze zijde behouden, deze zijn nodig voor het brengen en halen van reparaties en goederen. Ook staat er een boom ingetekend op onze inrit? Wij moeten meerdere keren per dag met onze bedrijfsauto's bij de winkel zijn om te laden en lossen. Ook denk ik dat er nog eens serieus gekeken moet worden naar de optie van een eenrichtingsweg. Dit zal meer rust geven en geen vervelende situaties veroorzaken (bijvoorbeeld 2 vrachtwagens die elkaar tegemoet komen). Vooral voor fietsers zal het een stuk veiliger worden. In Druten hebben wij al ervaring met een eenrichtingsweg, dit is zeker aan te raden. In het begin was hier ook veel weerstand en negativiteit. Ik zou zeggen ga kijken en ervaar.

Antwoord gemeente

Wij begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moet houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. We hebben een inrit ingetekend voor het laden en lossen en toegang tot eigen terrein. 

De gemeente heeft besloten om de tweerichtingsweg te handhaven. Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat er weinig doorgaand verkeer is in de Zandstraat. Het merendeel van de auto’s heeft dus het centrum als bestemming. Het maken van een éénrichtingsweg heeft daarom weinig invloed op de hoeveelheid verkeer in de Zandstraat. Daarnaast wordt de weg breder en worden de goten verwijderd. Hierdoor wordt de weg veiliger voor zowel fietsers als automobilisten. 

Reactie 25

Ik zie dat er parkeerplaatsen voor mijn deur verdwijnen. Het is voor ouderen en mindervaliden nu al een probleem om dicht bij mijn winkel te parkeren. Ik programmeer/meld nieuwe sleutels bij auto's aan. Ik heb dan stroom nodig om de accu op spanning te houden, doe ik dit niet en het proces stopt er tussendoor mee. Heb ik een probleem. Het lichtinval in mijn winkel is al zeer beperkt, met bomen ervoor nog minder. Ik zou het fijn vinden als hiermee rekening gehouden zou kunnen worden.

Antwoord gemeente

Wij  begrijpen dat het aantal parkeerplaatsen een knelpunt is in dit ontwerp. Wij hebben, in overleg met (een afvaardiging van) de ondernemers, een zo goed mogelijke balans gezocht tussen alle belangen waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit, maar uiteraard ook aan bewoners van de straat en de (toegankelijkheid en bereikbaarheid van) winkels. We houden bij de aanpassing van het ontwerp rekening met uw werkzaamheden.

De plaats en het type boom (heeft betrekking op de lichtinval) werken we verder uit in het groenplan.

Reactie 26

Het ontwerp ziet er goed uit. 2 vragen hierbij met het oog op vergrijzing en daarbij horende zaken als eenzaamheid:

 1. Is rekening gehouden met rolstoelen? In de Zandstraat is dat nu niet. 
 2. Ouderen kletsen gezellig op het Dorpsplein als het mooi weer is. Ze hebben daar veel aanspraak omdat het in de kern is. Dus een andere plaats is niet van toepassing. Het zou mooi zijn als daar rekening mee wordt gehouden. Misschien iets met overkapping zodat ze niet in regen of felle zon zitten? Bedankt.

Antwoord gemeente

Dank u wel voor uw compliment.

 1. In het ontwerp is er rekening gehouden met de bereikbaarheid voor mindervaliden. Kruispunten worden gelijkvloers ingericht waardoor het gebied toegankelijker wordt voor rolstoelen. Daarnaast maken we de trottoirs voldoende breed.
 2. Op het Dorpsplein worden bomen geplaatst waaronder we plekken maken om te verblijven. Een overkapping zorgt ervoor dat het plein minder makkelijk kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de markt of evenementen. 

Reactie 27

Hierbij maken wij, bezwaar tegen het voorontwerp wat u op 13 en 14 juli aan ons heeft gepresenteerd. De onderstaande wijzigingen hebben een dusdanige impact ten opzichte van de huidige woonsituatie dat het huidige voorontwerp onacceptabel is voor ons als omwonenden.

 1. Het afsluiten van de ontsluitingsweg van de Sportlaan aan de pleinzijde. Om veiligheidsdiensten en ook andere situaties waarin omwonenden met spoed de straat moeten kunnen verlaten moet de straat aan 2-zijden te verlaten en in te gaan zijn. Om sluipverkeer op de ontsluitingsweg te voorkomen is het mogelijk om de straat alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer.
 2. Weghalen van de heg. Het behoud van de heg als afscheiding tussen ontsluitingsweg en groenstrook is van groot belang gezien de afscheiding tussen groen en ontsluitingsweg. Impact is groot op privacy en overlast van de activiteiten (speelruimte/ wandelpad/zit- en hangplek) die voorzien zijn. 
 3. Wandelpad door de groenstrook. Insteek van het plan is meer groen en nu wordt het bestaande groen opgeofferd voor een breed wandelpad. Dit terwijl er al 2 wandelpaden in de Sportlaan zijn. Het bezwaar is dus dat een wandelpad niet ten koste mag gaan van de bestaande groenvoorziening. Mocht je dan toch een wandelpad willen, maak de Sportlaan (rijbaan) dan smaller en zorg voor een wandelpad tussen het huidige groen en de doorgaande weg (rijbaan) in. Zorg dat je middels meanderen net als in de wielstraat aan de oostkant er ook een veiligere weg komt waarbij de snelheid omlaag gaat dmv het meanderen (daarmee zorg je voor zowel meer veiligheid als meer groen tbv biodiversiteit). Optie 2 is een smal wandelpad aan de buitenzijde (aan rijbaanzijde) dus bij de parkeerplaatsen (zodat de nu getekende situatie wat betreft de groenstrook aan de pleinzijde van de Sportlaan gespiegeld wordt aan de wielstraatzijde van de Sportlaan) Dit is zowel optisch als ook qua behoud van het groen beter dan hetgeen nu voorgesteld is. Blijft wel dat deze optie ten koste zal gaan van het groen wat niet bij de doelstellingen van het plan, meer groen, aansluit.
 4. Breedte van het wandelpad. De breedte van het pad is vrijwel gelijk aan de ontsluitingsweg. Dit is geen wandelpad meer. Zorg dat als er een wandelpad komt deze ook niet breder is dan het pad in het park bij het ikc en zorg dat het halfverharding is ipv stenen. Zoals het nu ontworpen is sluit ook weer niet aan bij de doelstellingen meer groen, minder stenen en maatregelen ten behoeve van de biodiversiteit. 
 5. Sportlaan breder maken ten koste van het groen. In het voorontwerp is de Sportlaan breder dan de huidige situatie. Hierdoor komt er minder groen en zal uitnodigen om nog harder te rijden. Ook dit sluit niet aan bij de uitgangspunten meer groen en bevordering biodiversiteit.
 6. Zitgelegenheid in de Sportlaan, met het zicht naar de huizen en op verhoogde randen. Dit zorgt voor overlast doordat mensen continu in je huis kijken, zorgt voor extra overlast door hangplekken en ook niet logisch om op die plekken zitgelegenheid te maken. Maak alleen bij de speeltoestellen door middel van natuurlijke materialen een zitplek (als voorbeeld het park bij het ikc) en zodanig dat omwonenden hier geen overlast van ondervinden (dus niet voor de ramen met het zicht in de huizen). 
 7. Extra opening ter hoogte van Sportlaan 43 en 45. Laat dit net als nu of alleen 1 opening. Deze 2 zijn te dicht bij elkaar maar ook dusdanig breed dat dit ten kosten gaat van het groen. Door een pad achterwege te laten of aan de straatzijde (rijbaan Sportlaan) te maken is dit ook niet meer nodig. 
 8. Weghalen van de goals bij de wiel. Hierdoor is er helemaal geen mogelijkheid meer voor kinderen om te voetballen terwijl dit juist heel veel gebruikt wordt. Dit is enorm belangrijk om voor kinderen van alle leeftijden mogelijkheden te hebben om te spelen (dus niet alleen speeltoestellen).
 9. Breedte Wielstraat, Sportlaan, Molenlaan en Zandstraat. Deze worden zo breed en zonder meanderen dat dit de veiligheid nog verder achteruit zal gaan. Zorg voor een veiligere rijbaan door in al deze straten te meanderen (zoals de wielstraat oostzijde en het zand). Dit remt af en zal de veiligheid ten goede komen. 
 10. Evenementengras bij de wiel. Zorg voor goed plantsoengras zoals nu. Dit scheelt kosten en er zijn in totaal maar 3-4 evenementen per jaar en dan zou daarvoor speciaal evenementengras komen, met mogelijke impact voor de speelgelegenheid. 

  Daarnaast hebben wij nog de volgende aandachtspunten/mogelijke extra verbeteringen:
 11. Is er met de aanpassing van het plan rekening gehouden met de mogelijkheid om kliko’s neer te zetten? De plekken die het nu zijn, worden allemaal parkeerplaatsen? 
 12. 1-richtingsverkeer doorgaande weg Sportlaan. Daardoor kan de weg smaller en geeft meer ruimte voor het behouden van groen. 

Tot op heden is er nog niks met onze eerdere inbreng en bezwaren gedaan. Als omwonenden van de Sportlaan en de grote impact die de wijzigingen hebben, verwachten wij dat er serieus wordt omgegaan met onze belangen. De projectleider heeft dit tot op heden nog niet gedaan en onze bezwaren gebagatelliseerd. Om die reden willen wij voordat het definitieve plan gepresenteerd wordt een gesprek en terugkoppeling op onze bezwaren en weten hoe er met onze belangen omgegaan wordt.

Graag horen wij spoedig van u.

Antwoord gemeente

 1. De parallelweg voor de woningen aan de Sportlaan blijft via beide zijden toegankelijk. De doorgang tussen de Sportlaan en het dorpsplein wordt afgesloten. De Sportlaan blijft net zoals in de huidige situatie toegankelijk vanaf de Wielstraat en de Pastoor Jansstraat.
 2. De huidige heg blijft.
 3. Het wandelpad door de groenstrook is aangepast naar een smaller wandelpad van 1,5m. Hierdoor wordt het bestaande groen niet/nauwelijks opgeofferd.
 4. Zie reactie bij opmerking 3. 
 5. In de Sportlaan blijft 2-zijdig parkeren. Hierbij is 1 zijde ingericht als ‘groen parkeren’ (groen karakter). De Sportlaan wordt niet breder. 
 6. De zitelementen worden gekoppeld aan de locatie van de speelvoorzieningen, met name aan de zijde van het Dorpsplein. Daarnaast blijft de huidige heg staan, waardoor er minder inkijk mogelijk is.
 7. De bestaande opening blijft. Er wordt geen 2e opening toegevoegd.
 8. Bij de technische uitwerking van het ontwerp worden dit soort details nader bekeken. Ons voornemen is om de goals te laten staan. 
 9. De wegbreedte van de heringerichte Zandstraat voldoet aan de normen voor een dergelijke weg. In de huidige situatie is de straat te smal, wat tot andere vormen van verkeersonveiligheid leidt. De kruispunten worden uniform ontworpen en onderbreken de lange lijn van de Zandstraat. De overige straten worden waar mogelijk versmald. 
 10. Bij de technische uitwerking van het ontwerp worden dit soort details nader bekeken.
 11. Bij de technische uitwerking van het ontwerp worden dit soort details nader bekeken.
 12. Er is vanuit verkeerskundig oogpunt geen aanleiding om deze weg om te zetten naar een eenrichtingsweg.

Dit plan is om geld vrij te krijgen bij de raad en dus niet definitief. Neem als u dat wenst gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.