Gemeente West Maas en Waal staat er financieel goed voor. De uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. Zo kan de gemeente blijven werken aan de ambities uit het collegeprogramma. Net als veel andere gemeenten, heeft de gemeente echter tekorten voor 2026 en 2027. Dit komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026.

Financiële positie op orde

Vincent van Neerbos neemt tijdelijk de portefeuille financiën waar: “We zijn een financieel gezonde gemeente en willen dat blijven. Komend jaar blijven we investeren in leefbare en groene dorpen. Maar we zijn alert en kijken zorgvuldig naar de uitgaven. We hebben te maken met allerlei ontwikkelingen. Denk aan inflatie en stijgende rente, hogere loonkosten, schaarste aan bouwmaterialen. Voor 2026 is nog onduidelijk hoeveel middelen gemeenten ontvangen van de rijksoverheid voor de uitvoering van onze taken”. 

Ambities waarmaken

De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorpsplatforms, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Zo gaat de gemeente in 2024 onder andere investeren in preventie van de zorg. Vincent van Neerbos: “Als college vinden we het belangrijk om zorg laagdrempelig en bereikbaar houden voor iedereen. Preventie kan daar aan bijdragen. Daarnaast investeren we in onderwijs, denk aan de uitbreiding van het IKC in Beneden-Leeuwen. Verder zetten we in op de versnelling van woningbouw. Door te investeren in duurzaamheid werken we stapsgewijs toe naar CO2-neutraal West Maas en Waal. Verder blijven we investeren in goed onderhouden wegen en openbare ruimtes. En tenslotte blijven we werken aan een verdere verbetering van onze dienstverlening voor onze inwoners”.

Gemeenteraad binnenkort aan zet

De programmabegroting is voorgelegd aan de gemeenteraad. In de vergadering op 8 november neemt de raad een besluit.