In 2030 is West Maas en Waal bekend als een aantrekkelijke plaats om te wonen. Dat is een van onze 15 speerpunten uit de Visie Leefbaarheid 2030.

Met de Woonvisie streven de gemeente West Maas en Waal en De Kernen een aantal doelen na:

 1. Woonvisie als bouwsteen voor Omgevingsvisie kernen:
  In 2022 starten we het (vervolg)proces rond de Omgevingsvisie West Maas en Waal. De Omgevingsvisie buitengebied vormt hiervoor de basis. We verbreden deze visie met de overige gebiedstypen (waaronder de dorpen) en werken overige thema’s die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving verder uit. De Woonvisie beschrijft de visie van het wonen in de kernen en vormt daarmee dus een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie.
 2. Een praktische basis voor beleidsuitvoering:
  de Woonvisie is basis voor plannen van initiatiefnemers gerelateerd aan het wonen in West Maas en Waal. Hen wordt gevraagd rekening te houden met de beleidsuitgangs-punten van de gemeente. En voor de gemeente is de Woonvisie uitgangs-punt voor de toetsing van plannen, die niet direct passen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan of het omgevingsplan.
 3. Verbinding met andere beleidsthema’s:
  een goed woon- en leefklimaat is van meer afhankelijk dan alleen de woning en de woonomgeving. Het is dus zaak om samen te werken en verbindingen te leggen met verschillende beleidsterreinen: een integrale aanpak.
 4. Sturing in samenwerking:
  de Woonvisie is het kader voor prestatie-afspraken met De Kernen en de huurdersorganisatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?